Ξεπέρασε τις 20.000 αιτήσεις το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

3,189

«Σαρώνει» το νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων ΓΕΦΥΡΑ, καθώς μέσα σε μόλις 5 μέρες υποβλήθηκαν τριπλάσιες αιτήσεις (!) από όσες υποβλήθηκαν συνολικά σε 13 μήνες λειτουργίας (από τον Ιούλιο του 2019) της παλαιάς πλατφόρμας επιδότησης δανείων κατοικίας, που την είχε ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, από την Δευτέρα που άνοιξε η νέα πλατφόρμα μέχρι και το περασμένο Σάββατο, ξεπέρασαν και τις 20.000 οι οριστικές αιτήσεις δανειοληπτών. Στην παλαιά πλατφόρμα επιδότησης, από πέρυσι μέχρι που έκλεισε στις 31 Ιουλίου εφέτος, δεν είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 6.500 δανειολήπτες. Με το προηγούμενο σύστημα που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, χρειάστηκε να περάσουν 4 εβδομάδες για να υποβληθούν οριστικά οι πρώτες δύο (2) αιτήσεις, καθώς η σχετική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτούσε την προσκόμιση δικαιολογητικών που οι πολίτες δυσκολεύονταν ή αδυνατούσαν να λάβουν (π.χ. πιστοποιητικά βαρών από τα Υποθηκοφυλακεία).

Ένα ακόμα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι το σύστημα αποκλείει «στρατηγικούς κακοπληρωτές» που προσπαθούν να ενταχθούν. Σχεδόν 1 στους 100 «κόβεται» αυτομάτως επειδή έχουν να πληρώσουν, αλλά επιχειρούν να «τρυπώσουν» στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των δανείων.

Ωστόσο όσοι μπαίνουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να φανούν συνεπείς στις πληρωμές τους και 6 – 18 μήνες μετά το πέρας καταβολής της κρατικής ενίσχυσης, αλλιώς θα κληθούν να την επιστρέψουν ολόκληρη πίσω στο Κράτος.

Μέχρι 5.400 ευρώ  «δώρο» από το Κράτος

Το πλέον θετικό όμως είναι ότι για πρώτη φορά επιβραβεύονται και οι συνεπείς «πράσινοι» δανειολήπτες, δηλαδή όσοι κατάφεραν με νύχια και με δόντια να εξυπηρετούν το δάνειο, μέσα στην υπερ- δεκαετή κρίση. Ειδικά για αυτούς, η κρατική βοήθεια θα φτάνει μέχρι και 5.400 ευρώ συνολικά. Εφόσον έχουν πληγεί από την κρίση, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως εκμισθωτές ακινήτων και ελεύθεροι επαγγελματίες, το Κράτος αθα βάζει πλάτη για 9 μήνες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, επιδοτώντας έως και 90% τη δόση ή μέχρι 600 ευρώ το μήνα.

Μέχρι 4.500 ευρώ (ή έως 500 ευρώ το μήνα σε 3 τρίμηνα) φτάνει η στήριξη για «πορτοκαλί» δάνειο που έχει μικρή καθυστέρηση και δεν έχει καταγγελθεί.

Για παράδειγμα:

-οφειλέτης έγγαμος, με ένα μόνο ακίνητο – κύρια κατοικία, χωρίς καταθέσεις και λοιπή περιουσία και τα ακόλουθα δεδομένα:

– Οικογενειακό εισόδημα 28.000 € (18.000 € ο αιτών και 10.000 € η σύζυγος)

– Ανεξόφλητες οφειλές (κεφάλαιο και λογιστικοποιημένοι τόκοι) 130.000 € και 20.000 € για στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο αντίστοιχα στην Τράπεζα Α, συνολικά 150.000 €

– Μηνιαία δόση ανά σύμβαση 425 € και 107 € αντίστοιχα

-Χρόνος καθυστέρησης εξυπηρέτησης δανείων 45 και 75 ημερών για το στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο αντίστοιχα στις 29.02.2020

-Aξία βάσει ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας 90.000 €

-Εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας για Οφειλέτη με Δάνεια Κατηγορίας Α:

– Το οικογενειακό εισόδημα του ΦΠ που ως έγγαμος δικαιολογεί εισόδημα μέχρι 42.000 € (24.000 € ο αιτών + 18.000 € για την σύζυγο) à ΤΗΡΕΙΤΑΙ

-Οι ανεξόφλητες οφειλές ανά πιστωτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300.000 € ανά πιστωτή (150.000 στην Τράπεζα Α) à ΤΗΡΕΙΤΑΙ

– Η Αξία της κύριας κατοικίας (90.000 € βάσει ΕΝΦΙΑ) που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 € ->ΤΗΡΕΙΤΑΙ

– Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα -> ΤΗΡΕΙΤΑΙ

Το υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει και συνοπτικό οδηγό με βασικές ερωτήσεις και  απαντήσεις για το νέο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, όπου επιλύονται σημαντικές απορίες, όπως:

  1. Πώς προστατεύεται η 1η κατοικία;

Η προστασία της 1ης κατοικίας έληξε στις 28/2/2019, όταν έληξε η ισχύς του Ν. 3869/2010. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4605/2019, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019, παρείχε προστασία μόνο για 6 μήνες, καλύπτοντας συγκεκριμένη περίμετρο δανειοληπτών και υπό την προϋπόθεση ρύθμισης του δανείου. Τέλη Δεκεμβρίου του 2019 η ισχύς του Νόμου αυτού παρατάθηκε για επιπλέον 7 μήνες, μέχρι την 31.07.2020. Παρά την παράταση, τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν, καθώς και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συμπατριωτών μας, δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορονοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

  1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα

να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους  να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)  να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει