Επιτυχής η Συνάντηση Συνδιοργανωτών Startup Greece Week

163

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια Συνάντηση Συνδιοργανωτών Startup Greece Week στις 31 Ιουλίου, υβριδικά στην Κρήτη και διαδικτυακά. Η δράση συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με υποστηρικτές το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Eurodesk και το Europe Direct Κρήτης. Πήραν μέρος όλοι οι συντελεστές της δράσης του Startup Greece Week 2020, “Ελληνική Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 100% διαδικτυακά. Η δράση είχε στόχο την δικτύωση, σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις/φορείς/startups που υποστηρίζουν το οικοσύστημα, την εκπαίδευση, τον απολογισμό του Startup Greece Week και τον προγραμματισμό για τα επόμενα βήματα.

Η πολυετής κοινωνικο-οικονομική κρίση που ζήσαμε και η υγειονομική κρίση που ζούμε τώρα λόγω COVID-19 μάς δείχνει ότι προτεραιότητα για την ανάπτυξη πρέπει να είναι το ψηφιακό/τεχνολογικό επιχειρείν. Δεν είναι τυχαίο, που εταιρείες τεχνολογίας όπως το ZOOM  αξίζει πλέον περισσότερο από την General Motors. Δίπλα στο μονοθεματικό επιχειρείν της βιομηχανίας του τουρισμού, είναι απαραίτητο και συνάμα εφικτό να στηθούν εταιρείες τεχνολογίας καθώς η χώρα μας έχει πολύ υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδανικές συνθήκες για υψηλής ποιότητας ζωή (Αγροδιατροφικά προϊόντα και κλιματολογικές συνθήκες).

Στην συνάντηση εντοπίστηκαν τα κύρια προβλήματα των περιφερειών ανά την Ελλάδα, η έλλειψη δομών στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η ισχνή ή μηδενική ύπαρξη προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών ή τεχνικών δεξιοτήτων και το ίδιο ισχνή σύνδεση με ξένες αγορές ή startups από πανεπιστήμια, επιμελητήρια, η έλλειψη ευέλικτης χρηματοδότησης (equity ή grants) στοχευμένα για startups και η έλλειψη Επιχειρηματικών Βραβείων / Υγιών Προτύπων.

Φυσικά, συζητήθηκαν και προτάσεις για λύση των παραπάνω προβλημάτων, όπως η δημιουργία τοπικών δομών στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας με συμμετοχή ιδιωτών (Με απαραίτητο εξειδικευμένο γραφείο Λογιστικής & Νομικής Υποστήριξης για startups.)

Τονίστηκε πως πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση επιχειρηματικών αποστολών και συμμετοχών σε εκθέσεις για Startup (όπως γίνεται με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις).

Χρειάζεται η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης αποφοίτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων στην αγορά εργασίας από εταιρείες της αγοράς εργασίας. (digital, technical, entrepreneurial ή ακόμα και η ευαισθητοποίηση των αποφοίτων για να επιλέξουν να εργαστούν σε μια startup έναντι μιας μεγάλης εδραιωμένης εταιρείας ή αντί ενός MBA), η δημιουργία περιφερειακού seed funding (όπως ορίζεται και από την Έξυπνη Εξειδίκευση) και η σύνδεση με την ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο για business development λόγους και για προσέλκυση επενδύσεων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει