ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κέρδη προ φόρων 125 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2020

178

Με κέρδη προ φόρων ύψους 125 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο του έτους για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι στη διάρκεια της πανδημίας η Τράπεζα έδωσε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών. Πρόσθεσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα ήταν άμεση η ανταπόκρισή της για τη στήριξη πελατών και εργαζομένων έναντι των επιπτώσεων του Covid-19.  Συγκεκριμένα η Τράπεζα προχώρησε στη:

Άμεση Ανταπόκριση για τη Στήριξη Πελατών και Εργαζομένων έναντι των Επιπτώσεων του Covid-19

 • Χορήγηση νέων δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου 2020, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση μέσω της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με 1,0 δισ. ευρώ και με επιπλέον 0,4 δισ. ευρώ χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
 • Αναστολή καταβολής οφειλών ύψους 4 δισ. ευρώ σε ενήμερους πελάτες, στηρίζοντάς τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας του Covid-19
 • Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτου
 • Επιτάχυνση της ψηφιακής διείσδυσης, με τετραπλασιασμό των εβδομαδιαίων εγγραφών στη winbank από τις αρχές Μαρτίου 2020 έναντι του προηγούμενου έτους, και με το 94% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνονται μέσω winbank σε σχέση με 89% το προηγούμενο έτος
 • Αναγνώριση της αποφασιστικότητας της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του Covid-19 από πελάτες και εργαζόμενους:

i)η Τράπεζα Πειραιώς κατατάχθηκε στο υψηλότερο 10% του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης πελατών (ΤRI*M)

ii)το 81% των εργαζομένων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση πανδημίας του Covid-19. Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2020 Επιδεικνύουν Ισχυρές Λειτουργικές Επιδόσεις

 • Καθαρά έσοδα από τόκους 727 εκατ. ευρώ +1% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες 151 εκατ. ευρώ +3% σε ετήσια βάση
 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 428 εκατ. ευρώ
 • Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα 470 εκατ. ευρώ, +17% σε ετήσια βάση
 • Αυξημένες προβλέψεις στα 670 εκατ. ευρώ, με 341 εκατ. ευρώ σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
 • Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα 126 εκατ. ευρώ το 6μηνο 2020 έναντι 57 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι

Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0%
 • Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%
 • Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους • Δεσμευτική προσφορά για 0,6 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris) Κέρδη Προ Φόρων 125 εκατ. ευρώ το 2o Τρίμηνο 2020 και Συνεχής Πρόοδος στα Θεμελιώδη.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει