ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ: Η ισχύς εν τη ενώσει

174

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες των Δήμων της Κρήτης που σχεδιάζουν να καταθέσουν από κοινού πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διασφαλιστούν με νομοθετική ρύθμιση κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία τους που σήμερα ακροβατούν σε ένα πλαίσιο που λειτουργεί περιοριστικά σε  σχέση με το έργο που σχεδιάζουν να παράξουν. Το όλο θέμα αναδείχτηκε στην πρόσφατη κάθοδο του υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου στην Κρήτη που παρουσίασε το  πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» και στη διάρκεια της συζήτησης που εξελίχθηκε, αναδείχτηκαν μια σειρά προβλημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των Δημοτικών Πολυμετοχικών Ανωνύμων Εταιρειών και τα οποία επιδρούν παρελκυστικά στην υλοποίηση των σκοπών και δραστηριοτήτων τους.  Το όλο θέμα ανέδειξε με παρέμβαση της η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι «απόλυτα αναγκαία, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα ρυθμίζει τη δυνατότητά τους να μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις και ανεξαρτήτως ύψους ποσού, αλλά και να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε κάθε είδους άλλα προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν οι ΟΤΑ, στους οποίους και ανήκουν, ως Πολυμετοχικές Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες του άρθρου 265 του Ν.3463/2006.

Στην περίπτωση αυτή, θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν και να υλοποιήσουν πλήρως τους πολυσχιδείς σκοπούς που έχουν ως πολυμετοχικές δημοτικές ανώνυμες εταιρείες και θα αποσαφηνιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία που τους δημιουργεί το γεγονός, ότι διέπονται από παράλληλο νομικό καθεστώς».  Η ίδια σημείωσε ότι «δεν προβλέφθηκε  η  δυνατότητα της μετατροπής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των εταιρειών του άρθρου 265 (Πολυμετοχικές Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες) του Ν.3463/2006, αν και είναι σαφές και από τη φιλοσοφία του νόμου αλλά και από την αιτιολογική του έκθεση, ότι ταιριάζει απόλυτα και παραπέμπει στη φιλοσοφία των πολυμετοχικών δημοτικών ανωνύμων εταιρειών και στην υλοποίηση των σκοπών και δράσεων που – από τη φύση τους ως τέτοιες – έχουν.

Η ανάληψη επομένως νομοθετικής πρωτοβουλίας με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, στην οποία και θα προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μετατροπής των εταιρειών του άρθρου 265 (Πολυμετοχικές Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες) του Ν.3463/2006 σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς του Ν.4674/2020, όπως προβλέπεται για τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, με την παράλληλη διατήρηση των σκοπών και δράσεων που μέχρι σήμερα έχουν, πέρα αυτών που θα τους δίνει ο ως άνω Ν.4674/2020 μετά τη μετατροπή τους, καθίσταται νομίζω από τα παραπάνω, απόλυτα αναγκαία και επείγουσα με δεδομένο το χρονικό όριο που έχει τεθεί, έως 31-12-2020».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει