ΤΕΕ/ΤΑΚ: Αλλαγές προτείνουν οι μηχανικοί στο νέο περιβαλλοντικό σχέδιο νόμου

152

Σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις θεωρούν οι μηχανικοί της Κρήτης πως χρειάζεται το νέο περιβαλλοντικό σχέδιο νόμου και γι’ αυτό καταθέτουν μια σειρά από τροποποιήσεις και προτάσεις προς τον αρμόδιο υπουργό, τονίζοντας πως η «εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σταδιακά θα φέρει στην επιφάνεια και άλλα σημεία του, που θα χρήζουν αλλαγής, τα οποία αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε».

Οι μηχανικοί επισημαίνουν παράλληλα ότι οι νέες διατάξεις θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις βασικές αρχές της Νέας Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία απαιτείται ρητά η ενεργός συμμετοχή του κοινού σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με παρεμβάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

«Σε ικανό βάθος χρόνου, αφού παρατηρήσουμε τον τρόπο εφαρμογής των νέων διατάξεων και τις επιπτώσεις-αποτελέσματά τους στην πορεία υλοποίησης και ωρίμανσης έργων (και αν προκύψει ανάγκη), θα επανέλθουμε με νέο κείμενο προτάσεων» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι μηχανικοί, οι οποίοι και παράλληλα διευκρινίζουν:

«Με την ψήφιση του Ν 4685/2020, τροποποιούνται πολλές διατάξεις της νομοθεσίας, που αφορούν ποικίλα και πολλές φορές  ασύνδετα μεταξύ τους θέματα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο, σας απέστειλε, έστω και με καθυστέρηση (η οποία οφείλεται στις πολλές αλλαγές που υπήρχαν από το κείμενο της αρχικής διαβούλευσης αλλά και του πλήθους των νέων άρθρων που προστέθηκαν στην συζήτηση στην Βουλή), κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων αλλαγών σε πολλές από τις περιλαμβανόμενες διατάξεις. Κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές (πιθανώς όχι λόγω της δικής μας εισήγησης), κάποιες όχι.

Θεωρούμε ότι ο θεσμικός μας ρόλος μας επιβάλλει να επανέλθουμε, με νέο κείμενό μας, στο οποίο να περιγράφουμε ξανά τις αλλαγές που προτείνουμε, τις οποίες θεωρούμε σκόπιμο να υιοθετηθούν άμεσα, με την μορφή τροποποιήσεων ή περιεχομένου εφαρμοστικών – κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει