ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Δοκιμαστικές… κρουαζιέρες από 1-4 Αυγούστου

383

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ανάμεσα στα λιμάνια της χώρας  τα οποία θα μπορούν να δεχτούν κρουαζιερόπλοια τις επόμενες ημέρες. Στο σχετικό ΦΕΚ αναγράφεται ότι από το Σάββατο 1 Αυγούστου έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.

«Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή του διαχειριστή και των πλοιάρχων διασφαλίζεται ότι ο πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια από το εξωτερικό  με ή χωρίς επιβάτες πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες Ηρακλείου, Βόλου, Κατάκολου, Κέρκυρας, Πειραιά και Ρόδου. Οι ίδιοι λιμένες, αναφέρεται στο ΦΕΚ, αποτελούν αποκλειστικά και τους λιμένες έναρξης του περιηγητικού τουρισμού όταν αυτό εκκινεί από την Ελλάδα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ΦΕΚ.

Την ίδια ώρα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αλλά και του ΟΛΗ δηλώνουν έτοιμα να δεχτούν τα πρώτα κρουαζιερόπλοια, αν και ακόμη είναι άγνωστο εάν το προκαθορισμένο διάστημα που αναφέρεται, θα υπάρξουν κρουαζιερόπλοια  στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι λίγες ημέρες κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα άφιξής τους στα λιμάνια της χώρας, χαρακτηρίζεται ως μια περίοδος κατά την οποία θα βγουν συμπεράσματα για περαιτέρω άνοιγμα του χρόνου αφίξεων, εάν φυσικά υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον.  Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι υπάρχουν σαφείς οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά και οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Κάθε κρουαζιερόπλοιο, πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω τπ οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε τουλάχιστον έναν από τους λιμένες προορισμού (κατά προτίμηση στον λιμένα εκκίνησης-home port), ώστε να γίνει η ανασκόπηση του και να εξασφαλιστεί η δια- λειτουργικότητα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης εν πλω του πλοίου με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του λιμένα (για αποβίβαση, απομόνωση, καραντίνα, επαναπατρισμό κτλ.

Εάν ο λιμένας στον οποίο έχει υποβληθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου βρίσκεται εκτός Ελλάδας, τότε θα πρέπει να υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση ότι η ανασκόπηση του σχεδίου και η δια-λειτουργικότητα του με τον λιμένα της άλλης χώρας έχει εξασφαλιστεί, η οποία θα αποσταλεί στην τοπική υγειονομική και λιμενική Αρχή και στον φορέα διαχείρισης λιμένος (προορισμού).

Παρακολούθηση επιδημιολογικής κατάστασης

Πριν την έναρξη ταξιδιών και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας είναι απαραίτητο οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να παρακολουθούν την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα στους προορισμούς του ταξιδιού, αλλά και στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι επιβάτες και το πλήρωμα.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα ή περιοχή που θα επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο.

Δυνατότητα για εργαστηριακό έλεγχο κλινικών δειγμάτων

Πριν την έναρξη των ταξιδιών, θα πρέπει να έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για να εξασφαλιστεί πως τα κρουαζιερόπλοια έχουν επαρκή εργαστηριακά τεστ του SARS-CoV-2 στο καράβι ή να έχουν συνάψει συμβάσεις με εργαστήρια στην ξηρά, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος σε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος.

Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού του πληρώματος θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθεί η ικανότητα του εργαστηρίου του πλοίου να διεξάγει τα τεστ στο πλοίο με πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα των υπηρεσιών των ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του ECDC για τη δειγματοληψία και την εξέταση των κλινικών δειγμάτων.

Ιατρική εξέταση, περίθαλψη και μεταφορά σε νοσοκομείο

Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρείες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η μεταφορά σε χώρους περίθαλψης και υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος στους λιμένες προορισμού εάν απαιτηθεί για τους επιβάτες και για το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιακομιδής.

Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενός από τους λιμένες προορισμού.

Επαναπατρισμός

Πριν την έναρξη των ταξιδιών των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, θα πρέπει οι εταιρείες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός των μελών του πληρώματος.

Επιπλέον, συνιστάται οι εταιρείες να έχουν αναπτύξει σχέδια επαναπατρισμού λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για τον μερικό ή πλήρη επαναπατρισμό όλων των μελών του πληρώματος και των επιβατών. Αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται τόσο στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου, όσο και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενός από τους λιμένες προορισμού.

Οι διαχειρίστριες εταιρείες των κρουαζιερόπλοιων στα σχέδια επαναπατρισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα τυχόν κριτήρια των αεροπορικών εταιριών για τον επαναπατρισμό μελών πληρώματος και επιβατών, των κρατών προορισμού των επιβατών και των μελών του πληρώματος, καθώς και του κράτους αποβίβασης.

Καραντίνα

Πριν την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει οι διαχειρίστρια εταιρία και τουλάχιστον ένα από τα λιμάνια προορισμού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων καραντίνας επιβατών και μελών πληρώματος.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ- συμφωνημένες σε έναν τουλάχιστον λιμένα προορισμού, καθώς και η κάλυψη του κόστους της καραντίνας και των λοιπών υγειονομικών μέτρων.

Εάν τα άτομα τα οποία θα τεθούν σε καραντίνα είναι κάτοικοι της Ελλάδας, τότε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η καραντίνα μπορεί να λάβει χώρα στην κατοικία του ταξιδιώτη. Οι διαδικασίες μεταφοράς των ατόμων που θα τεθούν σε καραντίνα θα πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου.

Απομόνωση

Πριν την έναρξη των ταξιδιών του κρουαζιερόπλοιου στην Ελλάδα, θα πρέπει η διαχειρίστρια εταιρία και τουλάχιστον ένα από τα λιμάνια προορισμού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων απομόνωσης και περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ- συμφωνημένες σε έναν τουλάχιστον λιμένα προορισμού, καθώς και η κάλυψη του κόστους της απομόνωσης και περίθαλψης και των λοιπών υγειονομικών μέτρων.

Κάθε άτομο που πληροί τον ορισμό του πιθανού κρούσματος θα πρέπει να εξεταστεί και, εάν πληροί τον ορισμό του επιβεβαιωμένου κρούσματος, να αποβιβαστεί και να τεθεί σε απομόνωση σε εγκαταστάσεις στην στεριά.

Δήλωση πιθανού περιστατικού ή περιστατικών στον επόμενο λιμένα προορισμού

Η έγκαιρη ανίχνευση του πρώτου ύποπτου περιστατικού και η άμεση δήλωσή του στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του λιμένα αποτελεί σημαντικό μέτρο για την αποφυγή έξαρσης κρουσμάτων στο πλοίο.

Κάθε πιθανό περιστατικό COVID-19 θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια υγειονομική αρχή του επόμενου λιμένα προορισμού με τη συμπλήρωση της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας. Τόσο η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες στους λιμένες θα πρέπει να έχουν γραπτές συμφωνημένες διαδικασίες για την έγκαιρη δήλωση των περιστατικών.

Στοχευμένες επιθεωρήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια

Με τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινή δράση EU HEALTHY GATEWAYS θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επιθεωρήσεις στα κρουαζιερόπλοια και στους επιβατηγούς σταθμούς, ώστε να ελεγχθούν ότι οι απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου πληρούνται.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει