ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΟΛΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ζωγραφική ή graffiti σε όψεις του λιμενοβραχίονα

292

Ανοικτή εθελοντική πρόσκληση προς καλλιτέχνες της πόλης του Ηρακλείου, άνω των 18 ετών, απευθύνει  ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις  για  προσφορά  εθελοντικής τους απασχόλησης  για να μετατρέψουν σε έργα τέχνης επιφάνεια κατά μήκος του Λιμενοβραχίονα, που αποτελεί έναν από τους αγαπημένους περιπατητικούς χώρους της πόλης μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με ένα ή δύο σκίτσα με θέμα ελεύθερο αλλά όμως αντίστοιχο της ιστορίας της περιοχής του Λιμανιού καθώς και ένα πολύ σύντομο βιογραφικό, έως τέλος Ιουλίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πληροφορίες: Τηλ. 2810 338130 και 2810338129. Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία προτάσεις και το τελικό έργο δεν μπορεί να έχει σημαντική απόκλιση από την πρόταση που θα έχει υποβληθεί.

Οι καλλιτέχνες θα χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές οι οποίες θα είναι κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους και όσο γίνεται ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες του Λιμενοβραχίονα.

Για την επιλογή των καλλιτεχνών θα ληφθούν υπόψη το κόστος πραγματοποίησης του έργου όσο και το εικαστικό θέμα που θα υλοποιήσουν. Επισημαίνεται δε ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες θα έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφαλή υλοποίηση του έργου, θα είναι υπεύθυνοι για την ιατροφαρμακευτική τους  περίθαλψη και για την προσωπική τους ασφάλεια.

Οι επιλεγέντες από τον ΟΛΗ ΑΕ καλλιτέχνες-εθελοντές, θα υπογράψουν έγγραφο που θα πιστοποιεί την εθελοντική τους προσφορά, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους χωρίς σύμβαση, ή οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα αλλά αποκλειστικά λόγω της θέλησής τους για εθελοντική προσφορά.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει