ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ: Ανοίγουν από 1η Ιουλίου με 75% πληρότητα και χωρίς διάλειμμα

221

Από μεθαύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου – αν η επιδημιολογική καμπύλη το επιτρέψει – ανοίγουν οι ανοιχτοί χώροι διεξαγωγής ακροαμάτων/θεαμάτων. Το υπουργείο Πολιτισμού, βασιζόμενο  στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας, εξέδωσε οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε ανοιχτούς χώρους.

Μεταξύ άλλων, οι  χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη τη διάρκεια του θεάματος ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους. Η πληρότητα δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% των θέσεων

Οι διοργανωτές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσουν τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι την επαναλειτουργία των χώρων αυτών και το άνοιγμα τους για το κοινό κατά την 1η Ιουλίου, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων και οι υπεύθυνοι των χώρων οφείλουν να τους προετοιμάσουν και διαμορφώσουν καταλλήλως καθώς και να εκπαιδεύσουν το εργαζόμενο προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους σε αυτούς

Στα ανοιχτά θέατρα πρέπει να τηρούνται οι κατά το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των θεατών: πρακτικά́, ανά́ δύ́ο θέ́σεις το (τρίτο) επόμενο κά́θισμα να μην προορί́ζεται για χρήση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τριώ́ν μέ́τρων μεταξύ́ της σκηνή́ς και της πρώ́της σειρά́ς θεατωών.

Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες θα απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση. Απαραίτητο το αντισηπτικό σε όλες τις εισόδους και εξοόδους. Προτεί́νεται η μονοδρό́μηση των διαδρόμων που διατρεέχουν τον χώ́ρο. Η λειτουργία κυλικεί́ου/bar επιτρέπεται πριν και καταά τη διά́ρκεια των εκδηλωώσεων, ωστόσο δεν θα υπάρχει διά́λειμμα προκειμένου να μη δημιουργείται συνωστισμός.

Και πάνω στη σκηνή όμως τα μέτρα είναι αυστηρά, αφού κι εκεί ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου. Ειδικά για τις χορωδίες, τα μέλη τους θα πρέπει να χρησιμοποιουύ́ν προσωπίδα εφόσον είναι εφικτό, ενώ συστήνεται να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες πριν από την παράσταση.

Για τα πνευστά μουσικά όργανα και τα τύμπανα η απόσταση μεγαλώνει, φτάνει τα 2 μέτρα, ενώ για τα χάλκινα πνευστά θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον ατομικό διαχωριστικό από plexiglas.

Για τα τύμπανα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μεμβράνη με τη δόνησή της κατά τη χρήση των μπαγκετών μπορεί να δημιουργήσει αεροζόλ (δυνητικά μολυσμένο) που θα εισπνεύσει ο καλλιτέχνης και οι παρακείμενοί του, επομένως θα πρέπει να γίνεται και σε αυτά σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή.

Εάν σε μια θεατρική σκηνή απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά την παρουσία τους επί σκηνής και η επαφή να είναι πολύ σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού. Οδηγίες υπάρχουν και για τη χρήση των κοστουμιών, τις περούκες, το μακιγιάζ, κ.λπ.

Οσο για το κοινό, συστήνεται να φορά μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό. Η χρήση της μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτηση στη θέση του καθώς και κατά την έξοδό του είναι υποχρεωτική. Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από τους ταξιθέτες. Οι θυρες εισόδου και εξόδου θα πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου είναι εφικτό. Τέλος, προτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ο ανέπαφος έλεγχος με σκάνερ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει