Διαπεριφερειακές δράσεις της Κρήτης κατά της ερημοποίησης και ξηρασίας (Παγκόσμια Ημέρα 17 Ιουνίου)

520

Επίκαιρη όσο ποτέ είναι η διαπεριφερειακή δραστηριότητα της Κρήτης στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας, καθώς είναι ήδη εμφανείς οι ενδείξεις της Κλιματικής Αλλαγής, της υποβάθμισης πολλών περιοχών τόσο στην ενδοχώρα όσο και στις ακτές,  που εντείνονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Περισσότερο από άλλες περιοχές,  τα ξηρά οικοσυστήματα είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση και στην αλόγιστη χρήση γης, σε συνδυασμό με την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων, την υπερβόσκηση, τις άναρχες πρακτικές άρδευσης και χρήσης του πόσιμου νερού.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας (ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως η 17 Ιουνίου κάθε έτους) στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε διεθνές επίπεδο. Η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων, αποτελεί μονόδρομο επίλυσης των προβλημάτων, μέσω της ισχυρής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και τοπικούς φορείς-χρήστες-ενδιαφερομένους κλάδους.

Ειδικά στην μετά COVID-19 εποχή, η ενίσχυση της  κοινωνικής υπευθυνότητας, της συνεργασίας και αλληλεγγύης, αποτελούν σημαντικό όπλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων, νερού και φυσικών πόρων γενικότερα, στοιχεία ανεκτίμητα για τη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην παγκόσμια φτώχεια και στην επισιτιστική ανασφάλεια.

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική “Πράσινη Συμφωνία EU Green Deal” καθώς και η βασική συνιστώσα αυτής για τον πρωτογενή τομέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο From Farm to Fork” υποδεικνύουν μια νέα και ορθολογικότερη ισορροπία μεταξύ της φύσης, των συστημάτων τροφίμων και της βιοποικιλότητας, με στόχο: την προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών και παράλληλα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου ανά τον Πλανήτη.

Δυναμική είναι η δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης στην κατεύθυνση αυτή σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, πλέον των τοπικών της δράσεων και του Περιφερειακού της Προγράμματος:

Με τον συντονισμό του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων Γιώργου Αλεξάκη, η Περιφέρεια Κρήτης:

1) Αποτελεί σημαντικό συνομιλητή σε Ευρωπαϊκές συναντήσεις και παρακολουθεί ενεργά τις τρέχουσες εξελίξεις για τις συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Πρωτοβουλίες

2) Ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα LIFE ADAPT2CLIMA για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα των καλλιεργειών, παρέχοντας μεταξύ άλλων: σειρά δεδομένων που αφορούν στις καλλιέργειες, μετεωρολογικά-κλιματολογικά και λοιπά στοιχεία, πρακτικές συμβουλές προς τους παραγωγούς και ενδιαφερομένους φορείς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συστάσεις για τους σχετικούς σχεδιασμούς κι στρατηγικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και μια αξιόλογη ηλεκτρονική εφαρμογή (https://adapt2clima.getmap.gr/) προς χρήση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, επιστήμονες, παραγωγούς και ιδιώτες μελετητές.

3) Στον τομέα των Υδάτων, υλοποιεί με επιτυχία τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα TOUREST (Adrion) για την Διαχείριση του Νερού στις Τουριστικές Περιοχές και iWAterMap (Interreg Europe) για Καινοτόμες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Νερού, δίδοντας έμφαση στις τοπικές ανάγκες, τους τοπικούς φορείς (π.χ. ΤΟΕΒ, επιχειρήσεις) αλλά και αναδεικνύοντας τις καινοτόμες ερευνητικές ιδέες των Κρητικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

4) Παράλληλα, αντιμετωπίζει τους κρίσιμους τομείς των Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων, Προστασίας της Βιοποικιλότητας ως μία κοινή πρόκληση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ευρώπη γενικότερα, σε συνδυασμό και με άλλα συναφή Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα που υλοποιεί.

Η διαρκής παρουσία στον Ευρωπαϊκό χώρο, η συνεχής δραστηριότητα και ανταλλαγή εμπειρίας δια της εδαφικής συνεργασίας, η συντονισμένη δράση σε συνδυασμό με τις πολυποίκιλες συνέργειες μεταξύ των βασικών κρίκων του τετραπλού έλικα της οικονομίας στην Κρήτη, αποτελούν εγγύηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μιας τόσο σημαντικής πρόκλησης που ήδη βρίσκεται ενώπιον μας: της Κλιματικής Αλλαγής.

 

* Ο Γιώργος Αλεξάκης είναι αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει