Αλλάζει το λιμάνι του Ηρακλείου

3,250

Μια εντελώς διαφοροποιημένη εικόνα αναμένεται να παρουσιάζει σε μία τριετία το δυτικό τμήμα του λιμανιού Ηρακλείου και ειδικότερα ο χώρος του αλιευτικού λιμανιού, το οποίο εδώ και χρόνια έχει ανάγκη από μεγάλες και καίριες παρεμβάσεις.

Η βελτίωση και η αναβάθμιση των υποδομών στο αλιευτικό λιμάνι του Ηρακλείου, εντάχθηκε με απόφαση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020», που είναι γνωστό και ως Leader Αλιείας, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο στην περιοχή του λιμανιού, αφορά σε εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών, ενώ σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση περιλαμβάνει:

Την καθαίρεση του υφιστάμενου προβόλου- κρηπιδώματος, την κατασκευή του πλωτού προβλήτα και των γεφυριδίων πρόσβασης σε αυτόν.

Την τοποθέτηση δεστρών και προσκρουστήρων στα κρηπιδώματα.

Τις εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης.

Τις εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων των προκυμαιών.  Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου επίσης, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού εποπτείας του αλιευτικού λιμένα για λόγους ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών, μεταξύ των οποίων κάμερες με αντίστοιχο λογισμικό, σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς και εξοπλισμός βυθομετρικής αποτύπωσης πυθμένα.

Πρόβλεψη υπάρχει, ακόμα,  για να τηρηθούν όλες οι Αρχαιολογικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των έργων καθώς και για την υλοποίηση όλων εκείνων των απαραίτητων προπαρασκευαστικές ενεργειών για την ωρίμανση των μελετών εφαρμογής των λιμενικών έργων και μελετών αναβάθμισης δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού του αλιευτικού λιμένα.

Το έργο με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έχει ορίζοντα υλοποίησης ως το τέλος του 2023.

Η Διοίκηση του Οργανισμού με την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Μηνά Παπαδάκη προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση του  Τεχνικού Δελτίου το οποίο είχε υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και  τη συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα ζητούμενα στοιχεία ώστε να πετύχει τελικά τη θετική αξιολόγηση και  να ενταχθεί η Πράξη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού «Τα παραδοτέα της πράξης κρίνονται απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του αλιευτικού – ενετικού λιμένα Ηρακλείου ενώ θα επιτευχθεί έτσι μια συνολική αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών αυτού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει