“ΨΑΛΙΔΙ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ”, ΩΡΑΡΙΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Τι φέρνει η «Συν- Εργασία» σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις

156

Ένα μεικτό σύστημα, µε νέα και παλαιά εργαλεία που μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά ή και συµπληρωματικά στην αγορά εργασίας, µπαίνει σε εφαρμογή από τη ∆ευτέρα 1η Ιουνίου.

Το νέο τοπίο αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους και ρυθµίζει, με όρους… πανδημίας κορονοϊού, μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.

Καθώς το μέτρο των αναστολών συμβάσεων που πρωταγωνίστησε στη φάση της απόλυτης καραντίνας σβήνει σταδιακά και παραμένει ενεργό µόνο για στοχευµένους κλάδους, στο προσκήνιο έρχεται το πρόγραμμα «Συν–Εργασία», που απευθύνεται στο σύνολο των μισθωτών πλήρους απασχόλησης των επιλέξιμων επιχειρήσεων βάσει μείωσης τζίρου.

Από αύριο παύει η γενικευμένη εκδοχή των αναστολών συµβάσεων εργασίας.

Η 31η Μαΐου είναι χρονικό ορόσημο για τη λήξη της πρώτης φάσης, κατά την οποία τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις 800.000 και πλέον μισθωτών.

Τον Ιούνιο το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο μόνο:

  • για όσους μένουν κλειστοί με κρατική εντολή
  • για στοχευμένους κλάδους και ειδικότερα για τον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Το µέτρο εφαρµόζεται από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου, αλλά η ένταξη θα γίνεται µήνα µήνα. Κάθε µήνα θα ελέγχεται ο τζίρος, αθροιστικά από τον Μάρτιο έως και τον προ-προηγούμενο μήνα, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες των προηγούμενων τριών ετών (με αυξημένη βαρύτητα στα στοιχεία του 2019), ώστε να επιβεβαιώνεται η πτώση 20% και η δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης.

Ο καθαρός κατώτατος των 550 ευρώ είναι το ελάχιστο δίχτυ προστασίας.

Ειδικότερα:

  1. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου ως εξής:

Για τον Ιούνιο, πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

Για τον Ιούλιο, πτώση τουλάχιστον 20% για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο κ.ο.κ.

Κάθε μήνα οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τους εργαζόμενους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών.

Για επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα η σύγκριση θα γίνεται με τα διαθέσιμα στοιχεία. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εποχικές επιχειρήσεις, όπως και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά.

  1. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς µεταβολή της σχέσης εργασίας.
  2. Ο κρατικός προϋπολογισµός θα ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο διάστημα κατά το οποίο δεν δουλεύει.
  3. Ο εργοδότης καλύπτει το σύνολο των εισφορών στο ύψος του ονομαστικού μισθού.
  4. Η καθαρή αμοιβή δεν μπορεί να πέφτει κάτω από το ύψος του κατώτατου μισθού (550 ευρώ).
  5. ∆υνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υφιστάµενοι εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης των εν λόγω επιχειρήσεων. Για τις εποχικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν, µέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που είχαν πέρυσι τον αντίστοιχο µήνα. Για παράδειγμα, εποχικό κατάλυµα που πέρυσι τον Ιούλιο είχε 10 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης μπορεί να επαναπροσλάβει 10 και να τους εντάξει όλους στον μηχανισμό.
  6. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς µειωμένης απασχόλησης ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Λόγω και των μειωμένων φόρων, η αναπλήρωση του εισοδήματος κυμαίνεται από 83,5% έως 100% του καθαρού μισθού. Η μέγιστη μείωση κυμαίνεται στο 16,5% και αφορά μισθούς της τάξης των 1.000 και 1.200 ευρώ μεικτά.

Αντίθετα, το σύνολο των αποδοχών τους διασώζουν όσοι εισπράττουν τον κατώτατο, ενώ μικρές απώλειες θα καταγράψουν όσοι κινούνται στην ίδια περιοχή. Η απώλεια κινείται στο 7% για μεικτούς μισθούς της τάξης των 700 ευρώ. Το όφελος για την επιχείρηση είναι 34,1%.

Ετσι, για μεικτό μισθό 700 ευρώ (καθαρός μετά από εισφορές και φόρους: 593 ευρώ), με μείωση της απασχόλησης κατά 50%, η µείωση του µισθολογικού κόστους (όφελος για τον εργοδότη) είναι 34% και ο καθαρός μισθός μετά από εισφορές και φόρους φτάνει τα 550 ευρώ (93% αναπλήρωση για τον εργαζόμενο).

Μείωση εισφορών κατά 0,90 ποσοστιαίες µονάδες έρχεται από 1ης Ιουνίου για όλους τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης

Για τους µισθωτούς που δεν θα ενταχθούν σε µέτρα έκτακτα λόγω κοροναϊού, η µείωση των εισφορών θα οδηγήσει σε κυµαινόµενη αύξηση των καθαρών προ φόρου αποδοχών τους, η οποία ξεκινά από 2,73 ευρώ για τους αµειβόµενους µε τον κατώτατο µισθό των 650 ευρώ και φτάνει έως και τα 27,3 ευρώ τον µήνα για τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ.

Ειδικά για τους αμειβόµενους με τον κατώτατο μισθό η αύξηση θα ισχύσει είτε ο μισθωτός ενταχθεί στη «Συν–Εργασία» είτε όχι. Αντίθετα, για όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα µε μισθούς υψηλότερους του κατώτατου, η μείωση των καθαρών αποδοχών λόγω της μείωσης του ωραρίου απασχόλησης θα εξαφανίσει την ωφέλεια από τη μείωση εισφορών.

Μέχρι 30 Ιουνίου πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό στους εργαζοµένους τους οι εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑ∆ και έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων. Σε δεύτερο χρόνο θα λάβουν την κρατική επιδότηση για το τμήμα του ∆ώρου που αντιστοιχεί στις ηµέρες αναστολής των συµβάσεων εργασίας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει