Τηλεδιάσκεψη για την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων

212

Η  επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων την 1η Ιουνίου, και η προετοιμασία που έχει γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και  την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ήταν το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης  της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως, του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, της γεν. γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Γκίκα, του πρόεδρου της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου και των προέδρων των ΠΕΔ της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία των σχολείων και την τήρηση των αναγκαίων μέτρων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γ.Κουράκης τόνισε ότι από πλευρά Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσα από τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών,  υπάρχει προετοιμασία και ετοιμότητα, τόσο για το σημαντικό ζήτημα της καθαριότητας των σχολικών μονάδων όσο και τον εφοδιασμό τους με όλα τα απαραίτητα μέσα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους μαθητές.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει