Αδιέξοδο για τη δίχρονη εκπαίδευση

209

Σε αδιέξοδο οδηγούνται οι γονείς των μαθητών των προνηπίων στο Ηράκλειο.

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος” αναφέρει πως “διαπιστώσαμε ότι  δε υπάρχουν, αλλά και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν μέχρι τον Σεπτέμβρη, οι απαραίτητες αίθουσες για να καλύψουν τις ανάγκες των νηπιαγωγείων του Δήμου μας με την εφαρμογή του δίχρονου υποχρεωτικού νηπιαγωγείου.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς θα γίνει η τοποθέτηση των νηπίων και προνηπίων, για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική από τον Σεπτέμβρη του 2020;

Στις 15 Ιουνίου νηπιαγωγοί, γονείς και μαθητές θα βρεθούν σ’ ένα απίστευτο αδιέξοδο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και της δημοτικής Αρχής.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών και αιθουσών, ώστε να εφαρμοστεί και στον Δήμο Ηρακλείου η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.”

Διεκδικούν καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των αναγκών στα Δημόσια νηπιαγωγεία και μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο.

Ο σύλλογος υπενθυμίζει ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται αυτό το χρονικό διάστημα, από 15 έως 30 Μαΐου 2020, σύμφωνα με την υπ αρ. Φ.6/55114/Δ1/13/05/ 22020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Στα νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).

Σύμφωνα με αυτές, στα νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων  ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη

. Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει