Συνεργασία ΠΕΔ με το ΙΤΕ

299

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνεργάζονται με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Προχωρούν στην  υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κλίμακας, σε κρίσιμους για την περιφερειακή ανάπτυξη τομείς.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο ΙΤΕ μεταξύ του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη, του κ. Νίκου Κοκκίνη, μέλους της εκτελεστικής επιτροπής ΠΕΔ, και του Προέδρου του ΙΤΕ Καθηγητή κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, τέθηκαν οι άξονες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας, για την εξειδίκευση των θεμάτων και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του πλαισίου δράσης.

Ενδεικτικά, οι δύο φορείς μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα καλών πρακτικών και εφαρμογών για την αναβάθμιση των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει