“Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις”

141

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις» που οργανώνουν από κοινού,  προκηρύσσει το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν το διετές αυτό πρόγραμμα θα αποκτήσουν εκπαίδευση και ιδιαίτερα τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη. Κατά την φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων αλλά και από κλινική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την βελτίωση των ψυχολογικών

και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα σε δομές απεξάρτησης. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι επαρκείς στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ) αλλά και στην ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος των ατόμων αυτών. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν επάρκεια στην δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Οι φοιτητές/τριες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εξαρτήσεων.Η διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου, είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και 2 εξάμηνα για πρακτική άσκηση και ερευνητική διπλωματική εργασία).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, απαιτεί φυσική παρουσία και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δώδεκα φοιτητές (12) κάθε δύο χρόνια. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (τηλ. 2831077577, [email protected]).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει