Μόνο εάν είναι απαραίτητο δια ζώσης εξετάσεις

472

Μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο, η εξεταστική σε συγκεκριμένα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνεται δια ζώσης.

Το παραπάνω τονίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος που διαπιστώνει πως το Π.Κ.  κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία με την ταχεία προσαρμογή των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ως αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συντριπτική πλειονότητα των 593 μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου αξιοποιώντας τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία, το ΠΚ θα επιδιώξει την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εξ αποστάσεως εξετάσεις προκειμένου να αποφευχθούν μετακινήσεις χιλιάδων φοιτητών από όλη την Ελλάδα προς την Κρήτη.

Σε περιπτώσεις μαθημάτων που η φύση της εξέτασης ή/και ο αριθμός των εξεταζομένων καθιστούν απολύτως απαραίτητη την εξέταση με φυσική παρουσία, το ΠΚ θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των κανόνων απόστασης και υγιεινής που θα προβλέπονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας κατά την περίοδο των εξετάσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις προγραμματίζεται η διεξαγωγή των εξετάσεων μετά την 15η Ιουνίου.

Επιπλέον μέτρα που θα ισχύσουν κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο περιλαμβάνουν τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ώστε να διευκολυνθεί ο σχετικός προγραμματισμός, τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου της εξέτασης και την επέκταση της χρονικής διάρκειας των εξετάσεων. Οι ακαδημαϊκές μονάδες του ΠΚ και ο κάθε διδάσκων χωριστά, καλούνται να σταθμίσουν τις δυνατότητες εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη με ταυτόχρονη τήρηση του αδιάβλητου των σχετικών διαδικασιών.

Λεπτομέρειες για τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και τεχνολογίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις έχουν περιγραφεί σε κείμενο που εκπονήθηκε πρόσφατα από το υπολογιστικό κέντρο του ΠΚ.

Η Σύγκλητος τονίζει πως “η έκτακτη αυτή κατάσταση έκανε εφικτή την ηλεκτρονική διδασκαλία και εξέταση σε μεγάλη έκταση δηλαδή την μετάδοση της γνώσης και τον έλεγχο της. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο είναι κάτι περισσότερο από απλός μηχανισμός εκπαίδευσης.

Περιέχει και την αλληλεπίδραση φοιτητών όλων των επιπέδων, με τους διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς και ερευνητές σε μια πλούσια επιστημονική κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Επομένως οι εξ αποστάσεως τεχνικές, παρά τη χρησιμότητά τους στην κρίσιμη αυτή περίοδο, δεν είναι επιθυμητό να καταστούν ο κανόνας της λειτουργίας του Πανεπιστημίου”.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει