Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διεύθυνση του ΙΤΕ

806

Νέο διευθυντή αναζητά το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας. Στον “αέρα” είναι από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ που θα έχει θητεία τεσσάρων ετών.

Υπενθυμίζεται πως ο σημερινός πρόεδρος, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ανέλαβε τα ηνία του Ιδρύματος τον Οκτώβριο του 2016.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών που θα τους αξιολογήσει.

Να είναι επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Να έχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α ́ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει