Διαμαρτυρία για την… υποβάθμιση του περιβάλλοντος

360

Κοινό μέτωπο κατά του νομοσχεδίου για τον «εκσυγχρονισμό» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συγκροτούν φορείς και συλλογικότητες που καταγγέλλουν ότι συνιστά σημαντική υποχώρηση στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία θυσιάζει στον «βωμό» των επενδύσεων και του ιδεολογήματος της ανάπτυξης.

Μεταξύ των άλλων, εκχωρεί τον έλεγχο των μελετών των επενδυτικών σχεδίων σε ιδιώτες και επιβάλλει ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000, προωθεί ακόμα και εξορυκτικές δραστηριότητες σε περιοχές προστασίας της φύσης, καταργεί την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων, απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει