ΕΛΜΕ: Σοβαρά προβλήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

514

Τα προβλήματα που προκύπτουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επισημαίνει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Εξηγεί ότι “η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τα εργαλεία της δεν έχουν σχεδιαστεί και δεν  έχουν υλοποιηθεί για να αντικαταστήσουν την ένταση και το φόρτο πληροφορίας που διαχειρίζεται ένας εκπαιδευτικός στη δια ζώσης διδασκαλία των μαθητών στο σχολείο.

Τα εργαλεία που υπάρχουν στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για να επικουρήσουν (και μόνο) τους εκπαιδευτικούς στο έργο της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Δεν θα μπορέσουν καν να ανταπεξέλθουν σε μια αυξημένη επισκεψιμότητα. Όλοι διαθέτουμε την εμπειρία του απελπιστικά αργού myschool, την περίοδο καταχώρησης των  βαθμών.

Δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές και καθηγητές μας την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και τις γνώσεις για να ανταπεξέλθουν.

Η χρήση τέτοιων εργαλείων (πάντα όμως με την επίγνωση ότι έχουν επικουρικό ρόλο) έπρεπε να έχει προετοιμαστεί και οι συμμετέχοντες (μαθητές και καθηγητές) να έχουν εκπαιδευτεί δια ζώσης στα εργαστήρια των σχολείων. Θα έπρεπε επίσης το υπουργείο να τους έχει προμηθεύσει τον κατάλληλο εξοπλισμό για το σπίτι.

Είναι τουλάχιστον αστείο να ισχυρίζεται το υπουργείο ότι εν μια νυκτί μαθητές και καθηγητές εκπαιδεύτηκαν σε ένα θέμα που άλλοι κάνουν μεταπτυχιακό 1-2 χρόνια για να το κατακτήσουν.

Η χώρα δε διαθέτει το δίκτυο ψηφιακών υποδομών που θα μπορούσε να  υποστηρίξει τη διασύνδεση όλων των μαθητών και καθηγητών ταυτόχρονα. Κοινώς το ίντερνετ κινδυνεύει να καταρρεύσει μόνο από το “μένουμε σπίτι” και την αυξημένη χρήση που κάνουν οι συμπολίτες μας, πόσο μάλλον να αρχίσουν να κάνουν  μάθημα με video όλοι  οι  μαθητές μας.

Η ΕΛΜΕ προτρέπει τους εκπαιδευτικούς συντονισμένα με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους, και ανάλογα με τις δυνατότητες – ιδιαιτερότητες του σχολείου, να χρησιμοποιήσουν  στο μέτρο του δυνατού όσα μέσα-εργαλεία διαθέτει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

(ιστοσελίδα, blog, ηλεκτρονική τάξη, email, sms, εργαλεία ελεύθερα – ανοικτού κώδικα, κλπ) για να διατηρήσουν την επαφή του σχολείου με τους μαθητές και τις οικογένειές τους και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε επίπεδο ηθικό, ψυχολογικό παιδαγωγικό.

“Καλούμε το υπουργείο αντί να αναλώνεται στην επικοινωνιακή διαχείριση μιας τόσο σοβαρής κατάστασης, να καθησυχάσει τους μαθητές και τους γονείς τους, να ανακοινώσει άμεσα τη μείωση της ύλης για τους μαθητές της Γ’, να επεξεργαστεί σχέδιο (εφόσον τα δεδομένα για την πανδημία το επιτρέπουν) για την καταλληλότερη για τους μαθητές ημερομηνία διεξαγωγής των Πανελληνίων εξετάσεων, και τον τρόπο προαγωγής των μαθητών των υπόλοιπων τάξεων με βάση τη μέχρι τώρα διδαχθείσα ύλη.

Σε δεύτερο χρόνο να προχωρήσει στην πλήρη υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων των σχολείων με εργαστήρια, γρήγορα ψηφιακά δίκτυα, και την αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών (κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ, υπηρεσίες Σχολικού δικτύου που έχουν ήδη καταρρεύσει).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει