Χρήση ρομποτικής τεχνολογίας για τα απορρίμματα

803

Χρήση ρομποτικής τεχνολογίας για τα απορρίμματαΗ χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας μπαίνει δυναμικά στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κρήτης, καθώς από τον Μάιο πρόκειται να τοποθετηθούν νέα ρομποτικά  συστήματα σε δύο μονάδες του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), που καλύπτει τους Ννομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, και της  Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Χανίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα τρίτο ανάλογο σύστημα λειτουργεί ήδη ένα χρόνο στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του ΙΤΕ, µμε σκοπό την αρχική εκπαίδευση των ρομπότ.

Το τρίτο αυτό σύστημα θα βρίσκεται σε παράλληλη λειτουργία με τα ρομπότ των εργοστασίων για να επιδιορθώνει άμεσα κάθε δυσλειτουργία που θα εντοπίζεται. Με βάση τον σχεδιασμό, τα δύο συστήματα προβλέπεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι.

Η νέα αυτή υποδομή δρομολογείται μέσα από το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ (Ανακύκλωσης Αστικών Απορριμμάτων) της Ενιαίας ∆Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, τα οποία καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τα νέα ρομποτικά συστήματα

Ο κ. Κώστας Βαρδαβάς
Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και αντιπρόεδρος του ΕΣΔΑΚ κ. Κώστας Βαρδαβάς

Όπως εξηγεί  ο αντιδήμαρχος Κυκλικής  Οικονομίας και Περιβάλλοντος του δήμου Ηρακλείου και αντιπρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης κ. Κώστας Βαρδαβάς, «με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του ΙΤΕ, του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Εταιρείας Tierrα Περιβαλλοντική Ενεργειακή, θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν τα δύο αυτόνομα ρομποτικά συστήματα αναγνώρισης και διαλογής  συγκεκριμένων  ανακυκλώσιμων προϊόντων  (όπως  PET, HDPE, PP, PS, Tetrapack κ.τ.λ.).

Το έργο αυτό  προβλέπεται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής του προσωπικού των μονάδων και της απόδοσης της διαδικασίας διαλογής, στην αυξημένη εξαγόμενη ποσότητα, αλλά και στα υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης και ποιότητας που θα κυμαίνονται από 98% έως 99%».

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός νέου ρομποτικού διαχωριστή απορριμμάτων ανάκτησης 4 κλασμάτων ανακυκλώσιμου υλικού, ο οποίος θα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε νέες και υπάρχουσες µμονάδες µμε ελάχιστες παρεμβάσεις στους χώρους διαλογής.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η βιομηχανική εφαρμογή του ρομποτικού διαχωριστή απορριμμάτων γίνεται σε δύο εργοστάσια επεξεργασίας απορριµµάτων τόσο στον ΕΣΔΑΚ (Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων) στο Ηράκλειο όσο και  στη ∆ΔΕΣΙΔΑ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης) στα Χανιά, σε πράσινη (σύμμεικτα απορρίμματα) και µμπλε (ανακυκλώσιμες συσκευασίες)  γραμμή απορριμμάτων αντίστοιχα, ώστε να αξιολογηθεί η χρηστικότητά του και να πραγματοποιηθούν όπου απαιτείται βελτιώσεις που να αυξάνουν τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαβά, στους στόχους του έργου που υλοποιείται,  είναι η διερεύνηση  των   δυνατοτήτων  οικονομικής   εκμετάλλευσης του ρομποτικού  συστήματος  ως  αυτόνομου  προϊόντος  χαμηλού κόστους  που  βελτιώνει  σημαντικά   τις  υπάρχουσες   βιομηχανικές υποδομές ανακύκλωσης. Παράλληλα, όπως εξηγεί, βελτιώνει το υπάρχον σύστημα διαλογής, επιτυγχάνοντας την επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών και τη διαλογή περισσότερων τύπων ανακυκλώσιμων  υλικών  µμε  ένα  µμόνο  “μηχάνημα”.

“Επιπλέον”, – τονίζει – δημιουργείται ένα χαμηλού κόστους ολοκληρωμένο σύστημα, άμεσα εφαρμόσιμο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Βασικό  πλεονέκτημα  είναι  η επίτευξη ταχύτερων διαδικασιών με λιγότερο χώρο και πιο εύκολη εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τον Εθνικό και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι µμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Τον σχεδιασμό και τις προοπτικές του έργου στη διαχείριση απορριμμάτων παρουσίασε πρόσφατα η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο αντιδήμαρχος σημειώνει ότι «η αναβάθμιση των εργοστασίων του ΕΣΔΑΚ και της ΔΕΔΙΣΑ δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ποιοτική Ανάκτηση των Ανακυκλώσιμων Προϊόντων, που μας οδηγεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 98-99% καθαρότητα που μπορεί να οδηγηθεί σε δευτερεύοντα εργοστάσια επεξεργασίας για την παραγωγή δευτερογενών ανακυκλωμένων προϊόντων».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει