Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: Νέος κανονισμός με πλαφόν στο πότισμα

739

Αλλάζει σελίδα η διαχείριση της άρδευσης στον Δήμο Ηρακλείου, που συγκροτεί νέο κανονισμό, ο οποίος συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο διαπαραταξιακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια. Ο νέος κανονισμός αναγκάζει όλους τους οφειλέτες να ρυθμίσουν ή να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, αφού βασική προϋπόθεση για την τροφοδοσία τους είναι να μην έχουν ληξιπρόσθεσμες αρδευτικές οφειλές.

Επίσης επιβάλλονται πρόστιμα βαριά σε όσους υπερκαταναλώνουν ή συνδέονται παράνομα, ενώ το υδρόμετρο αφαιρείται και επιβάλλονται αυστηρά μέτρα είσπραξης σε όσους δεν πληρώνουν τα ετήσια τέλη άρδευσης.

Η αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καναβάκη
Η αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καναβάκη

Το πλαίσιο του νέου κανονισμού συζητήθηκε χθες στη Λότζια με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων Μ. Καναβάκη, Γ. Αναστασάκη, Γ. Σισαμάκη ενώ από τη μείζονα αντιπολίτευση συμμετείχε ο Γιώργος Στειακάκης, από τους Ενεργούς Πολίτες ο Αριστείδης Τσατσάκης και ο Σ. Δοκιανάκης.

Ο κανονισμός άρδευσης πρόκειται να προωθηθεί και στις τοπικές κοινότητες οι οποίες θα αποκτήσουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στο διαχείριση του αρδευτικού νερού, που πλέον μπαίνει σε ένα αυστηρό εισπρακτικό πλαίσιο, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

Ο νέος κανονισμός εισάγει την ελεγχόμενη υδροδότηση των καλλιεργειών τονίζοντας ότι συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού, μειώνει τις απώλειες λόγω βαθιάς διθήθησης ή επιφανειακής απορροής.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:

“Η ελλειμματική άρδευση στην ελιά εφαρμόζεται την περίοδο μετά την καρπόδεση και μέχρι την αρχη της ελαιοποίησης του καρπού, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αύγουστου ανάλογα την περιοχή. Η ποσότητα του νερού μπορεί να είναι μειωμένη απο 50-100%, ανάλογα με την κατάσταση των δένδρων και τη διαθεσιμότητα του νερού.

Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση επιφερει αύξηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στις κόκκινες ποικιλίες.

Η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση στις οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορεί να εφαρμοστεί ή απο την ανάπτυξη μέχρι το γυάλισμα (διάσπαση χλωροφύλλης – αρχή μεταχρωματισμού ράγας), ή από το γυάλισμα μέχρι την συγκομιδή, ή και στις δύο περιόδους.

Η αρδευτική περίοδος του έτους ξεκινά σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.    Ενδεικτικά, η αρδευτική περίοδος για την αμπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να ξεκινά την 15η Απριλίου και να λήγει στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η αρδευτική περίοδος για τα υπαίθρια λαχανικά είναι όλο το έτος.

Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθόλη την καλλιεργητική περίοδο ανέρχεται σε:

Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας.

Έως 120 κυβικά μέτρα ανά στρ. οινάμπελου

Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. σουλτανίνας

Έως 250 κυβικά μέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα

Έως 350 κυβικά μέτρα ανά στρ. υπαίθριων λαχανικών

Εως 450 κυβικά μέτρα ανά στρ. κτηνοτροφικών φυτών

Έως 500 κυβικά μέτρα ανά στρ. θερμοκηπιακών καλλιεργειώ.

Η άρδευση να πραγματοποιείται τις πρωινές και απογευματινές ώρες και όχι κατά τις ώρες των υψηλών θερμοκρασιών ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο”.

Οι όροι διάθεσης του αρδευτικού νερού

Όπως προκύπτει από τον νέο κανονισμό “δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι-ες κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, αγροτεμάχια εντός των διοικητικών ορίων τον Δήμου Ηρακλείου που καλύπτεται από το δίκτυο. Με αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμε  αρδευτικές οφειλές στον Δήμο Ηρακλείου ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης το ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τους ήδη χρήστες αρδευτικού νερού θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου και όπου λείπουν στοιχεία ΑΦΜ, 13 ψήφιου κωδικού ΟΣΔΕ, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.ά  θα πρέπει να προσκομισθούν.

Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη εκτός και αν ο καταναλωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του”.

Πότε αφαιρείται το υδρόμετρο

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό άρδευσης το υδρόμετρο θα αφαιρείται από το Δήμο:

  • Όταν έχει τοποθετηθεί ή επανασυνδεθεί χωρίς άδεια του Δήμου και την πληρωμή του σχετικού παραβόλου.

Επίσης:

  • Όταν διαπιστωθεί επέμβαση στο υδρόμετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο στην λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου, ή
  • Όταν χωρίς άδεια του Δήμου παρέχεται νερό σε τρίτο. Επίσης αφαιρείται εφόσον ο καταναλωτής επανειλημμένα υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης του νερού για τα οποία έχει λάβει γνώση ή όταν δεν εξοφλήσει τον λογαριασμό του μέχρι την έναρξη της επόμενης περιόδου.

Επιβολή τσουχτερών προστίμων

Ο νέος κανονισμός προβλέπει πρόστιμα στις παράνομες συνδέσεις, στην υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης ή στην παροχή νερού σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός αναφέρει ότι θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο λόγω τοποθέτησης σύνδεσης ή επανασύνδεσης υδρομέτρου χωρίς άδεια του Δήμου και πληρωμής του σχετικού παραβόλου (άρθρο 8.2 του παρόντος κανονισμού): Το 5πλάσιο (πενταπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσνης της εν λόγω παροχής.

Επίσης θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο λόγω διαπίστωσης επέμβασης στο υδρόμετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο στην λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου (άρθρο 8.5 του παρόντος κανονισμού): Το 5πλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.

Διοικητικό πρόστιμο λόγω παροχής νερού σε τρίτο. Το 5πλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.

Διοικητικό πρόστιμο λόγω διαπίστωσης υπέρβασης ανώτατων ορίων κατανάλωσης. Το 3πλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.

Διοικητικό πρόστιμο λόγω μη άμεσης δήλωσης στον υδρονομέα κλοπής υδρομέτρου ή οποιαδήποτε ζημιάς που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από υπαιτιότητα του χρήση, είτε όχι. Το 3πλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.

Διοικητικό πρόστιμο λόγω αυτόβουλης σύνδεσης με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Το 5πλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.

Σε περίπτωση μη καταβολής των ετησίων τελών άρδευσης (άρθρο 8.10 του παρόντος κανονισμού), εκτός από την προαναφερόμενη αφαίρεση του υδρομέτρου, θα επιβάλλονται και όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του υδρομέτρου, εκτός από τα τέλη που προβλέπονται, ο χρήσης θα επιβαρύνεται και με την αξία της μέγιστης κατανάλωσης νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων 5 ετών.

Με δηλώσεις της στην “Π” η αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μ. Καναβάκη τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο νέος κανονισμός έρχεται να ορθολογικοποιήσει το κρίσιμο θέμα της διαχειρίσης του αρδευτικού νερού και να αποκαταστήσει παθογένειες του παρελθόντος που έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν γιγαντωμένες οφειλές. Σημαντικό ρόλο στην ομαλή διαχείριση θα έχουν οι τοπικές κοινότητες που θα αναλάβουν επαυξημένο ρόλο λειτουργώντας διευκολυντικά σε σχέση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει