Έρχεται νέο σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών

226

Νέο σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών επεξεργάζεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ο υφυπουργός, κ. Βασίλης Διγαλάκης, ανέφερε ότι οι αλλαγές θα γίνουν γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαίρως, τηρώντας τον απαιτούμενο χρόνο διαβούλευσης και θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Για τη δομή του νέου συστήματος μετεγγραφών, ανακοίνωσε πως η βασική λογική είναι να προκύψει ένα νέο πλαίσιο μετεγγραφών, πιο δίκαιο και αντικειμενικό σε σχέση με το υφιστάμενο, το νέο σύστημα θα λαμβάνει υπόψη τα ακαδημαϊκά κριτήρια και θα  διασφαλίζει το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών χωρίς να προκαλείται υπερκορεσμός στα πανεπιστήμια του κέντρου και συγχρόνως να αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα.

Όσον αφορά τις φετινές μετεγγραφές, ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε πως στην    Υπουργική Απόφαση, που είχε εκδοθεί από τον πρώην  υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, δεν ορίστηκε αντιστοιχία για συνολικά 74 Τμήματα Α.Ε.Ι, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πέραν τούτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 (Α ́142), 4589/2018 (Α ́13) και 4610/2019 (Α ́70) της προηγούμενης Κυβέρνησης, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν καθίσταται δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων φοιτητών από Τμήματα των (καταργηθέντων) Τ.Ε.Ι., σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι., των οποίων η ακαδημαϊκή λειτουργία συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, διότι οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους -του οποίου η ακαδημαϊκή λειτουργία συνεχίζεται μεταβατικά – και μόνο αφού εξεταστούν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Παρά τη σαφή διαφωνία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης και με δεδομένο ότι η διαδικασία εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. μαζί με το πλαίσιο των μετεγγραφών, λαμβάνονται συνολικά υπόψη από τους υποψήφιους φοιτητές, κάθε εκ των υστέρων παρέμβαση ή αλλαγή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των μετεγγραφών, ενώ είχε ξεκινήσει η υποβολή των μηχανογραφικών, δεν θα είχε νομική βάση. Για τον ανωτέρω λόγο αποφασίστηκε να διατηρηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει