Εκδήλωση στο ΚΕΜΕ

174

«Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα στις ανθρωπιστικές επιστήμες» είναι το θέμα εκδήλωσης που οργανώνει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 24 Φεβρουαρίου στο ΚΕΜΕ, στο Ρέθυμνο. Εισηγητές είναι ο καθηγητής Christophe Roche, από το Πανεπιστήμιο Σαβοΐας, και η δρ. Μαρία Παπαδοπούλου, από το Πανεπιστήμιο Σαβοΐας.

Η  ημερίδα  εντάσσεται  στο  διεπιστημονικό  πλαίσιο,  εντός  του  οποίου  οι  Επιστήμες  του Ανθρώπου συναντούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και αποτελεί συμβολή στο πεδίο των Ψηφιακών  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  (Digital  Humanities).

Παρόλο  που  το  πεδίο  των Κλασικών  Σπουδών  και  της  Αρχαίας  Ελληνικής  Φιλολογίας  υπήρξε  πρωτοπόρο  στην αξιοποίηση  ψηφιακών  τεχνολογιών  (Perseus,TLG-Irvine,  Diogenes,  Suda  online,  κ.λπ.),  η χρήση οντολογιών και Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στο πεδίο αυτό έχει μόλις τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή της.

Η ημερίδα αυτή έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό, καθώς και την αναδυόμενη, ολοένα επιτακτικότερη, ανάγκη εκπαίδευσης των ειδικών στις  Ανθρωπιστικές  Επιστήμες  στις  τεχνολογίες  και  τα  πρότυπα  του  Σημασιολογικού  Ιστού, ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  παρακολουθούν  τις  εξελίξεις  που  αφορούν  τεχνολογίες  που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση δεδομένων του ερευνητικού τους πεδίου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει