ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.: Ακόμη οι απόφοιτοι περιμένουν… επαγγελματικά δικαιώματα

4,052

Μία αδικία σε βάρος των αποφοίτων του προσπαθεί να αποκαταστήσει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών καθώς ακόμα και σήμερα όσοι έχουν περάσει από τα αμφιθέατρά του, δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ως αποτέλεσμα, αποκλείονται, μεταξύ άλλων, και από τους διορισμούς των εκπαιδευτικών που «τρέχουν» αυτό το διάστημα.

Η πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια Άννα Μητράκη
Η πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια Άννα Μητράκη

Η πρόεδρος του ΤΕΤΥ του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια Άννα Μητράκη, αναφέρει στην «Π» πως η επιστήμη των υλικών είναι σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, που ωστόσο τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως.

Βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο διεπιστημονικό κλάδο που συνδυάζει γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας και μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ. καθώς  και το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών  (ΠΔ 179/1999 και 206/1999)  από την ίδρυσή τους ανήκουν στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Στα προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων διδάσκονται σειρές μαθημάτων των βασικών φυσικών επιστημών, σειρά μαθημάτων επιστήμης των υλικών, καθώς και ειδικά μαθήματα επιστήμης των υλικών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.

Έμειναν στο Φ.Ε.Κ.

Κατόπιν ενεργειών των δύο Τμημάτων, και των αντίστοιχων Πρυτανικών Αρχών, οι απόφοιτοί τους απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45 (ΦΕΚ 58/28.4.2009).

«Εν τούτοις, οι απόφοιτοί μας μέχρι τώρα δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, με αποτέλεσμα  να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  να στερούνται τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Σ. και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» τονίζει η κ. Μητράκη.

Επίσης, δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και των Πανεπιστημίων γενικότερα.

«Τα Τμήματά μας στα 20 χρόνια λειτουργίας έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς ως μονάδες ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως κατέγραψαν και οι πρόσφατες Εξωτερικές Αξιολογήσεις της Α.Δ.Ι.Π. και κατατάσσονται στην κορυφή των Σχολών Θετικών Επιστημών συγκρινόμενα με παγκοσμίως αναγνωρισμένα αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής», τονίζει η πρόεδρος του Τμήματος.

Ενδεικτικά, αναφέρει πως στο QS University Rankings by subject, του οργανισμού QS Quacquarelli Symonds και τα δύο Τμήματα κατατάσσονται στο θεματικό πεδίο Materials Science στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως με πολύ υψηλό score για το 2019  (http://mkto-lon030269.com/U7fb00N0RI0VpU016h000gJ)

«Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την εμφανή αδικία που γίνεται στους αποφοίτους των Τμημάτων μας στην ελληνική αγορά εργασίας. Ας σημειωθεί ότι απόφοιτοί μας διαπρέπουν σε βιομηχανίες και ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού, το οποίο πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα μας αποτελεί διαβατήριο για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και όχι μόνο», σημειώνει η κ. Μητράκη.

Αναφέρει, ακόμα, ότι «στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.materials.uoc.gr έχουμε αναρτήσει ονόματα, επαγγελματικές πορείες και γνώμες αποφοίτων του Τμήματος οι οποίοι έχουν επιτυχημένη διαδρομή σε βιομηχανίες και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού».

Οι ενέργειες του Τμήματος

Η πρόεδρος του ΤΕΤΥ αναφέρει πως στην τελευταία αίτηση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων Τεχνολογίας Υλικών στα ΕΠΑΛ σε Α’ ανάθεση (Σεπτέμβριος 2019) και αυτή την στιγμή (Ιανουάριος 2020) εκκρεμεί στο Υπουργείο, στο γραφείο του κ. Διγαλάκη, αίτηση ένταξής των αποφοίτων του Τμήματος στον κλάδο ειδικοτήτων  ΠΕ4 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 370) και την δημιουργία νέου ειδικότερου κλάδου (προέκτασης) στον κλάδο ΠΕ04 (π.χ. ΠΕ04.06).

«Επίσης, έχουν μαζευτεί υπογραφές από τους αποφοίτους και φοιτητές μας και επίκειται προσφυγή τους στον Συνήγορο του Πολίτη.

Έχουμε συντάξει επιστολές προς όλους τους βουλευτές, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, του νησιού για να τους ενημερώσουμε για το θέμα, που αφορά άμεσα όχι μόνο τους αποφοίτους, αλλά και τις οικογένειές τους, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι επιστολές θα αποσταλούν την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει η κ. Μητράκη.

Το ΤΕΤΥ ζητά την ένταξη του πτυχίου Επιστήμης των Υλικών σε κλάδο Π.Ε. ώστε αφενός να μπορούν οι απόφοιτοί του να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και αφετέρου να εναρμονιστεί  η νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

«Θεωρούμε  ότι η ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων μας σε κλάδο εκπαίδευσης θα έχει ως συνέπεια, συν τοις άλλοις,  και την ενθάρρυνση υψηλότερης ποιότητας φοιτητών προς την Επιστήμη των Υλικών με μακροπρόθεσμα θετικές συνέπειες στη στελέχωση και ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας μας» σημειώνει.

Το Τμήμα ευχαριστεί θερμά τον κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κ. Νικόλαο Χανιωτάκη, και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, για την όλη στήριξή τους.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει