Κρίσιμη η σωστή λειτουργία των συστημάτων νερού

120

«Αναγκαιότητα τεχνικής εκπαίδευσης εργαζομένων στα συστήματα επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, για τη σωστή λειτουργία – συντήρησή τους, για να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον», ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης και το ΚΕΚ – Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό  ο δρ. Λάμπρος Βαμβακάς, αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.  Ο κ. Βαμβακάς τόνισε μάλιστα ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη για την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ξυλούρης επικεντρώθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας, στην ορθή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην ανάγκη επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιολογικών εγκαταστάσεων αλλά και στην απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις της Περιφέρειας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, όπως επίσης η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών – προβλημάτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο μέρος διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες και έγκριτους ομιλητές.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια καθηγήτρια  Μικροβιολογίας – Ανθρωποζωονόσων Ιατρικής Σχολής Πανανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης έκανε λόγο για τους κινδύνους του νερού και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, καθώς και για τη συμβολή του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης στην προστασία της.

Επιπλέον ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης,  αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης αναφέρθηκε συνοπτικά στις απαιτούμενες γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και στις νομοθετικές απαιτήσεις  στον τομέα των υδάτων.

Καταληκτικά ο Γιώργος Διαλυνάς, χημικός μηχανικός, τόνισε την αναγκαιότητα εκπαίδευσης – πιστοποίησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και διάθεσης νερού και αποβλήτων, καθώς και τα οφέλη που θα επέλθουν στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και τον τουρισμό.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει