ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές αλλαγές στον κόμβο Καστελλίου

469

Αλλάζουν όλα από σήμερα στην κίνηση των οχημάτων στον κόμβο Καστελλίου, προκειμένου να προχωρήσει η ανακατασκευή του κλάδου του ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή, που αποτελεί μέρος του εμβληματικού  έργου Γούρνες Χερσόνησος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. θα εφαρμοσθεί η εργοταξιακή σήμανση, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση των εργασιών στην ανατολική  ημιδιατομή (β’ φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) του δρόμου Καστελλίου Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο αυτό, η κίνηση θα εκτελείται στη δυτική ημιδιατομή του δρόμου και από τον κόμβο Καστελλίου θα εκτελούνται μόνο οι παρακάτω κινήσεις: Η κίνηση από Χερσόνησο προς Καστέλλι θα διενεργείται μέσω της οδού Καστελλίου Χερσονήσου.

Ομοίως και η κίνηση από Καστέλι προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω της οδού Καστελλίου-Χερσονήσου. Η κίνηση  από Ηράκλειο προς Καστέλλι θα γίνεται μέσω της εξόδου του ΒΟΑΚ στον ανισόπεδο κόμβο Καστελλίου.

Η κίνηση από Χερσόνησο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτελείται μέσω της εισόδου στον ΒΟΑΚ από τον Ανισόπεδο κόμβο Καστελίου με κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο. Οι υπόλοιπες κινήσεις δεν θα εκτελούνται από τον κόμβο Καστελλίου και συγκεκριμένα: Η κίνηση από Ηράκλειο προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Γουρνών και της  Π.Ε.Ο.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει μέσω του ΒΟΑΚ και έξοδο στον ημικόμβο Χερσονήσου ή Σταλίδας. Η κίνηση από Καστέλλι προς Ηράκλειο θα εκτελείται μέσω της οδού Καστελλίου – Χερσονήσου της Π.Ε.Ο. και του ανισόπεδου κόμβου Γουρνών. Η κίνηση από Χερσόνησο προς Ηράκλειο θα εκτελείται μέσω της Π.Ε.Ο. και του Α/Κ Γουρνών.

Αντίστοιχα η κίνηση από Καστέλλι προς Άγιο Νικόλαο θα εκτελείται μέσω Χερσονήσου και παλιάς Εθνικής Οδού. Η κίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Καστέλλι θα εκτελείται μέσω του κυκλικού κόμβου Μοχού προς Χερσόνησο και κατόπιν μέσω της οδού Καστελλίου Χερσονήσου.

Αντίστοιχα  η κίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Χερσόνησο θα εκτελείται μέσω του κυκλικού κόμβου Μοχού.  Στα παραπάνω σημεία θα υπάρχει η ανάλογη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμοσθούν την 29-01-2020 με προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας δύο μήνες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει