Οι «ταρίφες» του Λιμενικού στις επιχειρήσεις διάσωσης …όταν οι πολίτες αψηφούν τις προειδοποιήσεις

208

Στον πολίτη που δεν συμμορφώνεται και αψηφά τις προειδοποιήσεις του Λιμενικού θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αποφάσισε προσφάτως το Λ.Σ και γνωστοποίησε με εγκύκλιό του. Στα άτομα αυτά θα καταλογίζονται τα έξοδα της επιχείρησης διάσωσης, σύμφωνα με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, για τη διάθεση ενός περιπολικού σκάφους κατηγορίας ΑΙΙ για τρεις ώρες είναι 639 ευρώ επί τρία. Για τη διάθεση πέντε ανδρών για τρεις ώρες θα είναι έξι ευρώ επί τρία επί πέντε.

Σε ό,τι αφορά στα χερσαία μέσα η χρήση περιπολικού οχήματος συμβατικού τύπου είναι 20 ευρώ ανά ώρα. Η χρήση περιπολικου οχήματος τύπου jeep είναι 30 ευρώ την ώρα και η μοτοσικλέτα 12 ευρώ ανά ώρα.

Εάν χρησιμοποιηθεί περιπολικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης (κατηγορία Α-1) είναι 1.894 ευρώ, για παράκτια περιπολικά σκάφη (κατηγορία ΑΙΙ) είναι 639 ευρώ ανά ώρα, για ταχύπλοα περιπολικά σκάφη πνευστού τύπου 51 ευρώ ανά ώρα, για βοηθητικά σκάφη 23 ευρώ ανά ώρα και για ναυαγοσωστικά σκάφη 748 ευρώ ανά ώρα.

Στα εναέρια μέσα προβλέπεται για τη χρήση μονοκινητήριου αεροσκάφους 710,90 ευρώ ανά ώρα, για δικινητήρια αεροσφάκη 2005 ευρώ ανά ώρα και για ελικόπτερο 1230 ευρώ ανά ώρα.

Τέλος σε ό,τι αφορά την απασχόληση προσωπικού είναι έξι ευρώ ανά ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική εγκύκλιος  εκδόθηκε με αφορμή την αύξηση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης στα οποία εμπλέκονται άτομα που κάνουν χρήση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και σκοπό την αποφυγή, κατά το δυνατόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ύπαρξης συμβάντων  στο μέλλον, τα οποία προσδίδουν περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο με αυτά προσωπικό, ως και αβεβαιότητα ως προς την επιτυχή έκβασή τους, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, με υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικότερα όταν αυτά λαμβάνουν χώρα υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γνωστές ποικιλοτρόπως σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (τουλάχιστον μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 21ου αιώνα). Το Αρχηγείο του Λιμενικού κάνει γνωστό ότι:

– Θα πρέπει να ενταθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι αναφορικά με τη χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της εν λόγω διάταξης, να προβαίνετε στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

– Παράλληλα θα πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα το προσωπικό των Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών, καθώς και ναυταθλητικών συλλόγων, εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής και ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών που δραστηριοποιούνται, για την πιστή τήρηση των διατάξεων.

Αν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης παρέχονται για κοινωφελείς σκοπούς και αδαπάνως για τον πολίτη, ενίοτε, όπως αναφέρει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, εξετάζεται με μέριμνα του επιχειρησιακού βραχίονα του φορέα, σε συνεργασία με τις οικονομικές Υπηρεσίες, η κατά περίπτωση διάθεση του προσωπικού και των μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της άσκοπης κινητοποίησής τους με δόλο ή ευήθεια για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει