“Κέντρο Αναφοράς 4 αστέρων” αναδείχθηκε το ΙΤΕ

4,655

«Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site) στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση αναδείχθηκε το οικοσύστημα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Η διάκριση, η υψηλότερη που μπορεί να απονεμηθεί, ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ αφορά τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και σε αυτό συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και πολίτες.

Συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς είναι η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης
Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης

Σε δηλώσεις του στην «Π» ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, τόνισε: «Αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια για τη διάκριση αυτή. Πράγματι, το ΙΤΕ είναι το μόνο κέντρο που αξιολογήθηκε και διακρίθηκε με την υψηλότερη διάκριση των 4 αστέρων και αυτό αντανακλά τη σημαντική δραστηριότητα και μοναδική στην Ελλάδα στον τομέα της γήρανσης σε ό,τι αφορά τόσο τη διαχείριση του πληθυσμού μεγάλης ηλικίας καθώς και των παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με αυτή, άλλα και τη βασική έρευνα που γίνεται σε ό,τι αφορά τους μοριακούς βιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν το ίδιο το φαινόμενο της γήρανσης.

Η μεγάλη αυτή διάκριση, λοιπόν, έρχεται ως αναγνώριση της αριστείας που υπάρχει στο ΙΤΕ, σε ό,τι αφορά την έρευνα της γήρανσης στους τομείς της πληροφορικής και της βιολογίας/ιατρικής».

Τα Κέντρα Αναφοράς είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που παρέχουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινωνίας.

Επικεντρώνονται σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση και προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, δράσεις προαγωγής υγείας και προώθησης της καινοτομίας κλπ.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε φορέας από μόνος του.

Οι δράσεις που υλοποιούνται από το οικοσύστημα είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP on AHA), καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει