Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης εργαζομένων στα θέματα διαχείρισης νερού-λυμάτων-αποβλήτων για τη δημόσια υγεία

469

Βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κρήτης είναι το καθαρό περιβάλλον και το καθαρό-επαρκές-ποιοτικό νερό για όλες τις χρήσεις (υδροδότηση οικισμών & τουριστικών δραστηριοτήτων, γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιομηχανίας, βιοτεχνίας κ.λπ.).

Οι υποδομές συλλογής-επεξεργασίας και οικολογικής διάθεσης όλων των λυμάτων-αποβλήτων, όταν σχεδιάζονται σωστά, κατασκευάζονται και λειτουργούν σωστά, αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ανάπτυξης και προστατεύουν τους υδατικούς πόρους, τη θάλασσα, το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και εξασφαλίζουν αειφορία (sustainability) στα νερά και στο φυσικό περιβάλλον.

Όλες  οι υποδομές ορθολογικής διαχείρισης νερού (προστασία-ελεγχόμενη χρήση, άντληση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή κλπ) και πλήρους διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση-επανάχρηση, ενεργειακή αξιοποίηση,  ασφαλή-οικολογική διάθεση υπολειμμάτων κλπ) πρέπει να αποδώσουν τα αναμενόμενα με αξιοποίηση-απόσβεση όλων των τεράστιων χρηματικών ποσών που επενδύθηκαν και να υπηρετήσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

 Απαιτούνται:

1) Σωστή λειτουργία και συντήρηση (λειτουργική, επισκευαστική)

2) Συχνοί έλεγχοι και προληπτική συντήρηση

Ώστε να έχουμε:

1) Μείωση των ζημιών, των κινδύνων και των ατυχημάτων σε εργαζομένους στο περιβάλλον και στα έργα αντιρρύπανσης

2) Σωστή-αποδοτική λειτουργία για όλο τον χρόνο ζωής τους και

3) Μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής των υποδομών.

Με συνεχή αύξηση επενδύσεων και δραστηριοτήτων (τουριστικών, οικιστικών, βιοτεχνικών κλπ) αυξάνουν ανάγκες και η υπερεκμετάλλευση υδατικών πόρων και έχουμε επιπτώσεις από την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα παλαιώνουν οι υποδομές  και χρειαζόμαστε περισσότερη συντήρηση και σωστή λειτουργία με καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς. •  Παράλληλα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου σε οργανωμένη τεχνική εκπαίδευση λειτουργών-συντηρητών των έργων προστασίας περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι επαρκείς-γνώστες των αντικειμένων σωστής λειτουργίας των έργων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να προστατεύεται πλήρως στις υποδομές αυτές η υγεία και η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των φορέων-καταναλωτών.

Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναλαμβάνουν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία να δημιουργήσουν σχολή για τεχνικούς των υποδομών νερού-αποβλήτων, με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από προηγμένες  χώρες και από έμπειρους Έλληνες επιστήμονες και τεχνολόγους στα περιβαλλοντικά έργα.

Οι απόφοιτοι της σχολής θα διαθέτουν την τεχνογνωσία συντηρητή ή διαχειριστή υποδομών υδάτων και αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι πρωτοπόρα στην υλοποίηση σημαντικών υποδομών αξιοποίησης-προστασίας υδατικών πόρων, περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, ενώ συμμετέχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα iWATERMAP. Παράλληλα  υλοποιεί το πρόγραμμα «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» με κύριο στόχο την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, πολιτών και του περιβάλλοντος στον τομέα των υδάτων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής,  ιατρός κ. Λάμπρος Βαμβακάς, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας,  Δρ. Αντώνη Παπαδάκη και τον κ. Νίκο Ξυλούρη, εντεταλμένο σύμβουλο σε Χωροταξία & Περιβάλλον της Περιφέρειας Κρήτης, αγκάλιασαν άμεσα την πρωτοβουλία αυτή  και με τη συνεργασία των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου, οργανώνουν ημερίδα εκπαιδευτικής διαβούλευσης στις Δομές των Τεχνικών Σχολών στην Αλικαρνασσό, Αρχιμήδους 1 και Ικάρου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, για τον εμπλουτισμό της θεματολογίας του εκπαιδευτικού προγράμματος με τα σύγχρονα προβλήματα της Περιφέρειας. Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη συντήρηση και διαχείριση υποδομών νερού-αποβλήτων.

Η οργάνωση, η δομή, τα μαθήματα, η πρακτική, η εξέταση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων θα είναι υψηλής ποιότητας με πρότυπα δοκιμασμένα διεθνώς.

 • Η πρώτη διοργάνωση στο Ηράκλειο θα υλοποιηθεί στο πολύ αξιόλογο Κέντρο Εκπαίδευσης του ΚΕΚ στην Ν.Αλικαρνασσό. Προβλέπεται να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί σε πόλεις της Κρήτης και άλλα μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Οι εκπαιδευόμενοι τεχνικοί (υπάλληλοι Ξενοδοχείων ή ΟΤΑ/ΔΕΥΑ ή άνεργοι) που αναζητούν μια εκπαίδευση & ειδικότητα με σημαντικές προοπτικές, μετά την εκπαίδευση θα έχουν μια βεβαίωση παρακολούθησης ή/και ένα πιστοποιητικό εξειδίκευσης μετά από εξετάσεις, καθώς και τυπωμένο ή/και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Προβλέπεται στο εγγύς μέλλον η δυνατότητα on-line εξυπηρέτησης των εργαζομένων και των φορέων τους σε τεχνικά θέματα ή απορίες σε κάθε πρόβλημά τους,  στο πεδίο εργασίας. Προβλέπεται επίσης να υπάρξει πλήρης πιστοποίηση των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.

Αντικείμενα του σεμιναρίου:

Οι εργαζόμενοι στη λειτουργία-συντήρηση των υποδομών νερού σε Ξενοδοχεία-Τουριστικές Εγκαταστάσεις-Κατασκηνώσεις-Οικισμούς, συχνά χρειάζεται να γνωρίζουν:

 • Πώς λειτουργεί και συντηρείται σωστά ένα σύστημα επεξεργασίας νερού (φίλτρα, αποσκληρυντές, αφαλάτωση κλπ)
 • Πώς λειτουργεί, πώς καθαρίζεται και συντηρείται σωστά η κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)-προβλήματα-αντιμετώπιση
 • Πώς λειτουργεί και συντηρείται σωστά ένα σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)- προβλήματα-αντιμετώπιση- επανάχρηση ή απόρριψη υπολειμμάτων
 • Πώς γίνεται η αντιμετώπιση των οσμών-οχλήσεων (με εξαερισμό ή απόσμηση των εγκαταστάσεων)
 • Πώς λειτουργούμε και πώς ελέγχουμε την απολύμανση του νερού
 • Πώς γίνεται η συντήρηση-καθαρισμός-απολύμανση δεξαμενών νερού
 • Τι κάνουμε σε κάθε συμβάν, βλάβη ή πρόβλημα στα συστήματα ύδρευσης-αποχέτευσης
 • Τι μπορούμε να κάνουμε στις λάσπες και τα στερεά απόβλητα-υπολείμματα (διαλογή στην πηγή, διαχωρισμός ανακυκλώσιμων και μη) κομποστοποίηση ή συσκευασία-αποθήκευση-μεταφορά-ασφαλή παράδοση-διάθεση υπολειμμάτων κλπ
 • Πως γίνεται μια σωστή δειγματοληψία νερού (υλικά, συσκευασία, συντήρηση, μεταφορά στο εργαστήριο).

 Επίσης τι πρέπει να γνωρίζουν για:

 • Συμμόρφωση με Νομοθεσία-Διατάξεις-Κανονισμούς
 • Προφυλάξεις Υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους περιοίκους ή διερχόμενους
 • Πρώτες βοήθειες και ενέργειες σε περίπτωση ζημιάς, κρίσης ή ατυχήματος
 • Τεστ αξιολόγησης της εκπαίδευσης και πιστοποίηση ειδικότητας λειτουργού-συντηρητή έργων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το σεμινάριο και από την ιστοσελίδα www.katartisi.gr του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

*Ο Γεώργιος Διαλυνάς είναι  χημικός – μηχανικός  Τεχνολογιών Προστασίας  Περιβάλλοντος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει