Άμεση δράση για τη σωτηρία του ενετικού τείχους

303

Όχι άλλη χρονοτριβή με τις αντοχές του ενετικού τείχους στη Δουκός Μποφώρ και τον προμαχώνα Σαμπιονάρα, που αντιμετωπίζει μακροχρόνια προβλήματα ρηγματώσεων απειλώνται ακόμα και τη στατικότητα του μνημείου. Έτσι το κλίμα που καταγράφεται μετά το χθεσινό δημοσίευμα της «Π», που προκάλεσε αίσθηση, καθώς ανέδειξε το εύρος της επιβάρυνσης που έχει υποστεί το μνημείο και έπρεπε να έχει αντιμετωπισθεί… χθες.

Στο παρελθόν δεν είχαμε τα χρήματα. Στη συνέχεια δεν είχαμε τις μελέτες. Τώρα έχουμε και μελέτες, έχουμε και χρήματα και αναμένουμε να μπει μια τελεία ανάμεσα στη διαπραγμάτευση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της διαχειριστικής Αρχής για το πώς θα υλοποιηθεί η παρέμβαση αποκατάστασης του ενετικού τείχους στα σημεία που έχει υποστεί βαριές ρηγματώσεις και εγείρονται σοβαρά ζητήματα στατικής ασφάλειας του μνημείου.

Όπως είναι γνωστό, ο  περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έχει υπογράψει ήδη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης  των ενετικών τειχών Ηρακλείου κατά μήκος της οδού Δουκός Μποφώρ. Πρόκειται για το έργο «στερέωση και αποκατάσταση ενετικών τειχών Ηρακλείου, του ευθύγραμμου τμήματος Μπέμπο – Αγίου Φραγκίσκου».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.516.719 ευρώ και περιλαμβάνει τη στερέωση και αποκατάσταση του τμήματος των ενετικών τειχών Ηρακλείου κατά μήκος της οδού Δουκός Μποφώρ. Συγκεκριμένα, αφορά το ευθύγραμμο τμήμα κορτίνα Μπέμπο – Αγ. Φρακίσκου και το αντίστοιχο καμπύλο τμήμα orecchione μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του μνημείου το οποίο έχει υποστεί βλάβες που οφείλονται στις αυξημένες ωθήσεις των γαιών στη λιθοδομή. Κρίσιμη παράμετρος για την ευστάθεια του τείχους είναι η επιβάρυνση με τα φορτία της κυκλοφορίας της οδού Μποφώρ, η οποία έχει μειωθεί με τις σχετικά πρόσφατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με το έργο προβλέπεται εσωτερική  ενίσχυση του τείχους με συστοιχία πασσάλων παράλληλα στην εσωτερική πλευρά του και αποκατάσταση της λίθινης επένδυσης, δηλαδή της εξωτερικής πλευράς του.

Το ευθύγραμμο τμήμα του έργου έχει μήκος 240μ. και ύψος 10,75 έως 19,60μ.

Στο έργο προβλέπονται:  Ενίσχυση του επιχώματος – λιθεπένδυσης με συστοιχία πασσάλων παράλληλα με την εσωτερική πλευρά του τείχους, συμπλήρωση με λιθοδομή του παραπέτου από την εσωτερική πλευρά στην ίδια στάθμη με σκοπό την αύξηση του πάχους του σε 1,5μ. παρόμοια με την υφισταμένη, εκσκαφές και διερευνητικές ανασκαφικές τομές για την εύρεση του ίχνους της εσωτερικής παρειάς του τείχους, καθαρισμός παρασιτικής βλάστησης, τοπικές ανακτήσεις, τοπικές συμπληρώσεις ελλειπόντων λίθων, συμπλήρωση εξωτερικής παρειάς λίθου, λιθοσυρραφές, επισκευή και διατήρηση παλαιών αρμολογημάτων, εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή πυκνού δικτύου αποστράγγισης στη λιθοδομή του τείχους και παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει