ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ενίσχυση του νοσοκομείου ζητούν οι νοσηλευτές

177

Την ενίσχυση των νοσοκομείων του ν. Λασιθίου με προσωπικό ζητά ο Σύλλογος Νοσηλευτών του νομού. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι 4 στις 10 θέσεις είναι κενές.

Συγκεκριμένα σημειώνεται:

“Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων νοσηλευτών – τριών στα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου είναι 55,2%, ενώ ακόμα και αν προσθέσουμε το επικουρικό προσωπικό, το ποσοστό κάλυψης είναι 59%, δηλαδή οι 4 στις 10 οργανικές θέσεις νοσηλευτών -τριών στον νομό Λασιθίου είναι κενές.

Λόγω αυτής της υποστελέχωσης δημιουργούνται πολλά προβλήματα, όπως τα παρακάτω:

-Μη εφαρμογή των  διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας στη σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας

-Μη χορήγηση εγκαίρως των αδειών και των ρεπό των νοσηλευτών – τριών και συσσώρευση οφειλόμενων ημερών αδειών και ρεπό προηγούμενων ετών.

-Κόπωση και εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού

-Μείωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και των νοσηλευτικών παρεμβάσεων προς τους ασθενείς  και αύξηση της πιθανότητας νοσηλευτικών λαθών.

-Αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

-Μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς (κλείσιμο χειρουργικών αιθουσών κ.λπ.). Με βάση τα παραπάνω θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση των νοσοκομείων του νομού Λασιθίου με προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών νοσηλευτών- τριών το συντομότερο δυνατόν και γι΄αυτό ζητούμε να υπάρξουν από την πλευρά σας άμεσες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή”.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει