“Ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών” (Ματθ. δ’ 12-17)

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

430

Του Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

Ένα από τα μεγαλύτερα Μυστήρια είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, γι’ αυτό και με την απλή λογική ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κατανοήσει. Εδώ χρειάζεται η χάρη και το Πνεύμα του Θεού για να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο. Όταν ο Χριστός ρώτησε τους Μαθητές Του τί λενε οι άνθρωποι γι’ Αυτόν: Ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ενώ όλοι οι άλλοι Μαθητές έλεγαν ότι είναι ένας από τους Προφήτες. Ο Χριστός τότε είπε στον Πέτρο ότι σάρκα και αίμα δεν του το αποκάλυψε, αλλά ο Ουράνιος Πατέρας Του. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται. Στους πιστούς λοιπόν αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου ότι ο Χριστός βασίλειό του έχει τον ουρανό. Πόθος του όμως είναι να επικρατήσει και στις καρδιές όλων των κατοίκων της γης. “Ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών”. Η Εκκλησία μας προσφέρει τα μέσα για να ιδρυθεί μέσα στις καρδιές μας (Λουκ. ιζ’ 21). Ο χριστός λοιπόν μας έδειξε τον τρόπο, γιατί μετά από την Μεγάλη Θυσία του Γολγοθά πάλι στον Ουρανό θα επιστρέψει. Το είπε ο ίδιος ότι η βασιλεία Του δεν είναι του κόσμου τούτου (Ιωαν. ιη΄36). Ο,τι έκανε το έκανε για να σώσει τον άνθρωπο από την πτώση του. Έργο ανεκτίμητης αξίας . “Αυτός εσα και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών” (Εφεσ. δ’ 10). Πότε το έκανε αυτό; Αυτό το έκανε μετά από την Μεγάλη Νίκη πάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Τότε ελευθέρωσε τον κατάδικο άνθρωπο και του έδωσε τη χάρη, την ζωή και το “Μέγα έλεος”. Κύριε, Σου στέλνουμε άπειρες ευχαριστίες εκεί που τώρα ευρίσκεσαι ο “υπεράνω πάντων των ουρανών”. Ναι Κύριε, πιστεύουμε και ομολογούμε ότι:

Ο Ουρανός είναι θρόνος Σου

και η γη υποπόδιό Σου,

και η καρδιά κάθε πιστού

είναι Βασίλειό Σου.

Να φύγουνε τα βάσανα

το δάκρυ και οι πόνοι

να ζουν μαζί οι άνθρωποι

όχι χωριστά και μόνοι.

Ας ήταν ο νόμος, τ’ ουρανού

τη γη να επηρεάσει

να ειρηνεύσει ο άνθρωπος

το μίσος να κοπάσει.

Να ζουν μαζί οι άνθρωποι

αδέλφια ενωμένοι

φαίνονται τυπικά κοντά

κι είναι διαιρεμένοι.

“Το δόξα εν υψίστοις Θεώ”

στη γη μας να ανθήσει

καρπούς να δώσει αγλαούς

και να ριζοβολήσει.

Να υπογράψει ο Θεός

με τ’ Ουρανού την πέννα

να ζούνε οι λαοί μαζί

όλοι να είναι ένα.

Κάνε Χριστέ μου να γενεί

“το δόξα εν υψίστοις”

στη γη το καταστατικό

σε όλους μία πίστις.

Κάνε η ειρήνη τ’ ουρανού

στην γη να επικρατήσει

το Πνεύμα Σου το Άγιο

όλους να μας φωτίσει.

Να βασιλεύει η χαρά

αγάπη και ειρήνη

να εκλείψει η εκμετάλλευση

νάρθει δικαιοσύνη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει