Σε πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες το Τεχνολογικό Πάρκο

783

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες συμμετέχει και τη νέα χρονιά το  Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs) είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το οποίο προσφέρει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 και συμπλήρωσε δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Ο προϋπολογισμός του για την περίοδο 2014-2020 είναι 55,3 εκατ. €.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από την έναρξή του το 2009 έως σήμερα φτάνουν τις 22.418. Ποσοστό 61% εξ αυτών αφορά σε αιτήσεις από Νέους Επιχειρηματίες έναντι ποσοστού 39% που αφορά σε αιτήσεις Επιχειρηματιών Υποδοχής. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πέντε χωρών με τις περισσότερες αιτήσεις. Οι 5 πιο δημοφιλείς χώρες μετάβασης είναι η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το Βέλγιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων είναι άνδρες. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει σε ανταλλαγές περισσότεροι από 8.000 Νέοι Επιχειρηματίες (ΝΕ) και Επιχειρηματίες Υποδοχής (ΕΥ) από την Ευρώπη. Από την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2019 έχουν συμμετάσχει 388 ΝΕ και 285 ΕΥ. Κάθε ΝΕ μπορεί να συμμετέχει μια φορά, ενώ ο ΕΥ δεν έχει όριο, χωρίς όμως να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα περισσότερους από ένα ΝΕ.

Στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια του προγράμματος βραβεύτηκαν από την ΕΕ ο Νέος Επιχειρηματίας και ο Επιχειρηματίας Υποδοχής της 10ετίας, ο οποίος είναι ο κ. Γιάννης Πολυχρονάκης από το Ρέθυμνο

Τα οφέλη

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής του Νέου Επιχειρηματία κοντά σε ένα έμπειρο επιχειρηματία υποδοχής, γεγονός που βοηθά τον νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης.

Επιπλέον, η συμμετοχή βοηθά το ΝΕ να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και να αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις ή τεχνογνωσία σε έναν κλάδο, τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες. Να ανακαλύψει ευκαιρίες για συνεργασία με άλλους επιχειρηματίες με την  ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας. Να δικτυωθεί και να αναπτύξει ισχυρές σχέσεις, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για αμοιβαία παροχή συμβουλών, επιχειρηματικές συστάσεις και για εύρεση επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό.  Να εμβαθύνει σε διαφορετικές πολιτιστικές και οργανωτικές συνθήκες και σε θέματα σχετικά με τη  λειτουργία επιχειρήσεων σε μια άλλη χώρα.

Ως νέοι επιχειρηματίες θεωρούνται όσοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση με βάση ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας.

Η  εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Ωστόσο, ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί.  Να δεσμευθεί ότι θα επιδείξει πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της παραμονής του κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη συμμετέχουσα χώρα. Να είναι προετοιμασμένος να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής με βάση ένα συμφωνημένο σχέδιο.

Ο επιχειρηματίας υποδοχής (ΕΥ) ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές.

Επιπλέον, οι Επιχειρηματίες Υποδοχής (ΕΥ) μπορούν να ωφεληθούν από την ανταλλαγή, έχοντας τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ένα νέο επιχειρηματία γεμάτο ενέργεια και κίνητρα ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει στην επιχείρησή τους με καινοτόμες ιδέες, νέες δεξιότητες και γνώσεις. Να ωφεληθούν  από μία «φρέσκια ματιά» στην επιχείρησή τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις που ενδεχομένως έχει ο νέος επιχειρηματίας. Να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές ή μέντορες. Να ενημερωθούν για ξένες αγορές και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Να δικτυωθούν και να αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για την αμοιβαία παροχή συμβουλών, επιχειρηματικών συστάσεων και για την εύρεση επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό. Να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής που έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα, αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μόνο τον Νέο Επιχειρηματία με ποσά που εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία μετακινείται και κυμαίνονται από 530 € (Αλβανία, Μολδαβία) μέχρι 1.100 € (Δανία) το μήνα. Ο ελάχιστος χρόνος χρηματοδότησης είναι ένας μήνας και ο μέγιστος έξι μήνες. Από τον Απρίλιο του 2018, το πρόγραμμα υποστηρίζει τη μετακίνηση ΝΕ σε χώρες εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ (Ν. Υόρκη και Πενσυλβάνια), το Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη (Erasmus Entrepreneurs Global). Η διάρκεια της μετακίνησης είναι 1-3 μήνες και στο ΝΕ παρέχονται μέχρι 3.000 € και τα έξοδα μετακίνησης.

Σε όλους τους συμμετέχοντες, χορηγείται από την ΕΕ Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια του προγράμματος, βραβεύτηκαν από την ΕΕ ο Νέος Επιχειρηματίας και ο Επιχειρηματίας Υποδοχής της 10ετίας, ο οποίος είναι ο κ. Γιάννης Πολυχρονάκης από το Ρέθυμνο. Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2009 και έχει υποστηρίξει τη μετακίνηση περισσότερων από 60 ΝΕ, ενώ πάνω από 30 Έλληνες ΕΥ έχουν υποδεχθεί ΝΕ από άλλες χώρες με την υποστήριξη του ΕΤΕΠ-Κρήτης.

Η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει σήμερα (EYE ON EUROPE 2021) για την περίοδο 2019-2022, περιλαμβάνει εταίρους από 9 χώρες με συντονιστή το Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.erasmus-entrepreneurs.eu και στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, τηλ. 2810391900 (κα Νόρα Φραγκιαδουλάκη)(www.stepc.gr).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει