Συμπαράσταση στους πάσχοντες από τον Δήμο Ηρακλείου

Τέτοιες μέρες... τέτοια λόγια!

214

Παραμονές εορτών των Χριστουγέννων. Χρονιάρες μέρες όπως τις αποκαλεί ο λαός μας, μέρες που δεν αφήνουν κανένα μας ασυγκίνητο , αφού ανοίγεις την καρδιά σου στον πόνο και την δυστυχία των άλλων. Πόσοι συνάνθρωποί μας αυτές τις μέρες δεν υποφέρουν, δεν δυστυχούν, δεν πάσχουν.

Τέτοιες μέρες, μάς δίνεται η δυνατότητα να “πλησιάσουμε” με τα αισθήματα της αγάπης, της στοργής και της συμπόνοιας όλους αυτούς. Να συμμερισθούμε την οδύνη και την συμφορά τους. Να τους ανακουφίσουμε πράγματι, όσο και όπως μπορούμε. Δείγμα ανώτερου πολιτισμού, είναι σίγουρα να μοιράζεσαι τη χαρά σου και την ευτυχία σου με τους άλλους και να δίνεις ακόμα και το τελευταίο απόθεμα της ψυχής σου, της σκέψης και της κάθε δραστηριότητάς σου, σ’ όλους εκείνους. Έτσι μόνο θα μετριάσεις τον πόνο τους και τη θλίψη τους.

Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτισμός ενός ανθρώπου, μίας κοινωνίας, ενός λαού, ενός Δήμου ή μίας πόλης, μπορεί  να κριθεί από το βαθμό, στον οποίο είναι αναπτυγμένο το αίσθημα και το καθήκον, η συνείδηση της φιλανθρωπίας, ατομικής ή οργανωμένης. Νομίζω, ότι το αίσθημα της φιλανθρωπίας και γενικά η συναίσθηση του χρέους προς τον πάσχοντα άνθρωπο, υπήρξε ανέκαθεν και εκδηλώθηκε στην πολιτεία του Μεγάλου Κάστρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου και του νησιού μας, κατά τον ευγενέστερον  και καλύτερον τρόπον.

Παραμονές εορτών του δωδεκαημέρου και συγκεκριμένα, εν Ηρακλείω τη 19η Δεκεμβρίου 1949, ημέραν Δευτέραν και ώρα 6ην μ.μ. Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου συνήλθεν εις τον συνήθη  τόπον των συνεδιάσεών του, υπό την προεδρίαν του κ. Μιχ. Κασιμάτη προεδρεύοντος, απουσιάζοντος του κου αντιπροέδρου, παρόντων των μελών των αναγραφομένων εις το υπ. αρ. 28/2 ενεστώτος έτους πρακτικόν συνεδριάσεως.

Ο κ. προεδρεύων εισήγαγεν αναφοράν της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου πρωτοκολληθείσαν υπ. αρ. 8121 ήν και ανακοίνωσεν έχουσαν ούτω: “Ευσεβάστως γνωρίζω  υμίν ότι συμφώνως της περί Δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας και προς τας σχετικάς οδηγίας του υπουργείου Εσωτερικών δέον όπου οι εν τω προϋπολογισμώ αναγραφείσαι πιστώσεις, αι αφορώσαι χαριστικάς παροχάς να διατεθώσιν αναλόγως της οικονομικής δυναμικότητος του Δήμου, είτε τμηματικώς είτε εις ολόκληρον δι’ ειδικώς ητιολογημένων και αποδεδειγμένως αποφάσεων, δεδικαιολογημένων, του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως τούτων υπό της Νομαρχίας. Εκ των αναγραφεισών κατά το τρέχον οικονομικό έτος, τοσούτων χαριστικών παροχών, παρίσταται ανάγκη, όπως επί του παρόντος διατεθώσιν αι κατωτέρω και δι’ ας δέον όπως αποφασίσει το σεβαστόν Δημοτικόν Συμβούλιον”.

Τον πρώτο λόγο στην γενναιόδωρη αυτή πράξη του Δήμου Ηρακλείου είχει το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το οποίο θα έπαιρνε 250.000.000 δραχμές και οι χορηγίες του Δήμου συνεχίζονταν υπέρ του Δημοτικού Βρεφοκομείου Ηρακλείου με 40.000.000 δραχμές, υπέρ του ασύλου Γερόντισσας με 3.000.000 δραχμές, υπέρ της τοπικής εφορείας σώματος Ελληνίδων Οδηγών Ηρακλείου με 5.000.000 δραχμές και τέλος μία εισφορά 1.000.000 δραχμές στη γενική διοίκηση Κρήτης για δαπάνες εορτασμού της Εθνικής γιορτής του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.

Σχετικά με τη χορηγία αυτή ο δήμαρχος Ηρακλείου έδωσε την πληροφορία, ότι η εισφορά του Δήμου για την προαναφερόμενη επέτειο κατεβλήθη στη γενική Διοίκηση Κρήτης γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς, δεδομένου ότι ο εορτασμός είχε γίνει την 8η του παρελθόντος Νοεμβρίου και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά διαβιβάσθηκαν στο δήμο από τον νομάρχη Ρεθύμνης. Φυσιολογικό κάτι τέτοιο, αφού η ιστορική μονή του Αρκαδίου υπάγεται στο νομό Ρεθύμνης. Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται τμηματικά και με κινήσεις, οι οποίες θα καθορίζονται από το ταμείο του Δήμου με προϋπόθεση την ταμειακή ευχέρειά του.

Δήμαρχος Ηρακλείου εκείνη την περίοδο είναι ο Δημήτριος Χαλκιαδάκης, ο οποίος τον Οκτώβρη του 1949 έχει διαδεχθεί τον δήμαρχο Αριστείδη Ανδρουλάκη. Άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνη την περίοδο είναι οι Μιχαήλ Κασιμάτης, Στυλιανός Μιτσοτάκης, Γεώργιος Φουντουλάκης, Αριστοτέλης Γραμματικάκης, Κωνσταντίνος Γαλενιανός, Μηνάς Καπετανάκης, Γεώργιος Ρασιδάκης, Ιωσήφ Αληγιζάκης, Μιχάλης Ιερωννυμάκης, Θεόδωρος Δουκουμετζίδης, Ανδρέας Καστελλάκης, Ξενοφών Ζωνιθάκης, Παύλος Φακιολάκης, Στέφανος Μηλιαράς, Νικόλαος Νταγιαντάς, Γεώργιος Παπαχατζάκης, Ευάγγελος Χάλαρης, Αλέξανδρος Καμάρας, Στυλιανός Καστρινάκης και φυσικά παρόντων όλων αυτών και ο γραμματέας Μάρκος Μαστοράκης.

Πάντοτε οι άνθρωποι αυτού του τόπου συχνά οι διάφοροι φορείς, όπως στην προκείμενη περίπτωση ο Δήμος Ηρακλείου, δεν απέφυγαν την συνδρομή προς τους πάσχοντες, πάντοτε ήθελαν να ανακουφίσουν τους υποφέροντες και με οποιαδήποτε ευγενική προσπάθεια να τους ενισχύσουν.

Δράσεις και κινήσεις του Δήμου μας που λειτούργησαν ως σύμβολα, ως οδηγοί, ανοίγοντας τον δρόμο προς την αρετή, προς την αγάπη για τον άνθρωπο, προς την εκπλήρωση του υπέρτατου ανθρωπίνου γένους…

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει