ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Το Ηράκλειο δεν είναι πόλη φιλική στο επιχειρείν-επενδύσεις

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 6 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

730

Ηράκλειο από ψηλά

Κ αθόλου φιλική πόλη δεν είναι το Ηράκλειο για το επιχειρείν και τις επενδύσεις,  αφού βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους δείκτες ανάμεσα σε έξι ελληνικές πόλεις τις οποίες εξέτασε σχετική διεθνής έρευνα.

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, η έρευνα  για πρώτη φορά επικεντρώθηκε σε έξι πόλεις αναφοράς, την Αθήνα,  την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες αξιολογήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες: η σύσταση μιας επιχείρησης, η διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, η ηλεκτροδότηση, η καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η εκτέλεση συμβάσεων.

Το μόνο καλό νέο είναι ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στη 2η θέση όσον αφορά στη σύσταση μιας νέας επιχείρησης, με σκορ 96.00 (μέτρηση από το 0-100). Στη 2η όμως θέση με το ίδιο σκορ βρίσκονται εκτός από το Ηρακλειο, η  Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισσα και η Πάτρα. Την πρωτιά έχει η Αλεξανρούπολη με σκορ 96.25.

Μετρήσεις σε 6 πόλεις και σε 5 τομείς
Μετρήσεις σε 6 πόλεις και σε 5 τομείς

Αργή απονομή δικαιοσύνης

Η αργή απονομή δικαιοσύνης θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στις δίκες, έως και την επιβολή των ποινών και οι πέντε πόλεις είναι πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την αρχειοθετηση (αναφέρονται ως filing and service στην έρευνα) στην Ε.Ε κατά μέσο όρο απαιτούνται 40 ημερες, στη Λάρισα 35, στην Πάτρα 40, στο Ηράκλειο 45, στην Αλεξανρούπολη 50 και από 60 ημέρες στη  Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Οσον αφορά στον χρόνο για τις δίκες και τις δικαστικές αποφάσεις (trial και judgment στην έρευνα), ο μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 459 ημέρες, με το Ηράκλειο να σημειώνει μια ακόμα κακή επίδοση.

Στην Αθήμα απαιτούνται 1.400 ημέρες, στην πόλη μας που ακολουθεί προτελευταία απαιτούνται 690 ημέρες, στην Πάτρα 665, στην Αλεξανδρούπολη 635, στη Θεσσαλονίκη 610 ημέρες και στη Λάρισσα 510 ημέρες.

Για την εκτελεση των αποφάσεων (enforcment of judgment) ο μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 132 ημέρες. Και οι εξι πόλεις της έρευνας απέχουν και πάλι από την Ευρώπη… Ειδικότερα, στην Πάτρα απαιτούνται 305 ημέρες, στην  Αλεξανρούπολη  275 ημέρες, στη Λάρισα 270, στο Ηρακλειο και τη Θεσσαλονίκη 265, και στην Αθήνα 251.

 

Ο πίνακας για τη μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας

4 μήνες νωρίτερα στη Λάρισα   από το… Ηράκλειο

Οι απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή ενός ακινήτου μπορεί στη Λάρισα να ολοκληρωθεί 4 μήνες νωρίτερα από το Ηρακλειο…

 

Οι ημέρες που απαιτούνται για οικοδομική άδεια
Οι ημέρες που απαιτούνται για οικοδομική άδεια

 

Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις και σε ποιους τομείς;

Για την Αρχαιολογία (archaeological clearance certificate στην έρευνα) στο Ηράκλειο απαιτούνται 46 ημέρες, άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής (other prebuilding permit approvals) 13 ημέρες,  για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις (board of Architects approval) 23 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις (initial permit approval) 30 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις (final building permit) 53 ημέρες, για τελική επιθεώρηση και πιστοποιητικά (final inspection and completion certificate) 6 ημέρες, για λοιπά (other) 9 και για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (water and sewerage connection) 75 ημέρες.

Στη Λάρισα για την Αρχαιολογία δεν απαιτείται πιστοποιητικό,  άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής 14 ημέρες,  για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις 18 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις 15 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις 30 ημέρες, για τελική επιθεώρηση και πιστοποιητικά 12 ημέρες,  για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 41 ημέρες και για λοιπά 3.

Για την Αρχαιολογία στη Θεσσαλονίκη απαιτούνται 11 ημέρες, άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής 14 ημέρες, για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις 23 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις 13 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις 10 ημέρες, για τελική επιθεώρηση και πιστοποιητικά 7 ημέρες, για λοιπά 7 και για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 62 ημέρες.

Για την Αρχαιολογία στην Αθήνα απαιτούνται 13ημέρες, άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής 12 ημέρες,  για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις 45 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις 16 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις 15 ημέρες, για τελική επιθεωρηση και πιστοποιητικά 5 ημέρες, για λοιπά 3 και για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχετευσης 67 ημέρες.

Για την Αρχαιολογία στην Αλεξανδρούπολη απαιτούνται 31 ημέρες, άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής 10 ημέρες,  για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις 30 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις 30 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις 19 ημέρες, για τελική επιθεώρηση και πιστοποιητικά 7 ημέρες, για λοιπά 8 και για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 61 ημέρες.

Για την Αρχαιολογία στην Πάτρα απαιτούνται 12 ημέρες, άλλες εγκρίσεις άδειας προπαρασκευής 20 ημέρες,  για αρχιτεκτονικές εγκρίσεις 30 ημέρες, για αρχικές εγκρίσεις 18 ημέρες, για τελικές εγκρίσεις 45 ημέρες, για τελική επιθεώρηση και πιστοποιητικά 6 ημέρες, για λοιπά 7 και για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχετευσης 71 ημέρες.

 

Οι ημέρες που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση ακινήτου
Οι ημέρες που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση ακινήτου

Και στην ηλεκτροδότηση δεν πάμε καλά

Η υποβολή αιτησης (όπως αναφέρεται στην έρευνα submit application) στο Ηράκλειο, σύμφωνα πάντα με την έρευνα θέλει 22 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης (receive inspection and await estimate) 3 ημέρες, η αναμονή ολοκλήρωσης εξωτερικών εργασιών (await complexion of external works) 30 ημέρες, Υπογραφές και σύνδεση ρεύματος (sign supply contract and obtain final connection) 15 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 70 ολόκληρες ημέρες. Όλα αυτά βάζουν την πόλη μας στην προτελευταία θέση.

Η υποβολή αίτησης στην Αλεξανδρούπολη, που έχει την καλύτερη επίδοση,  θέλει 10 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης 5ημέρες, η αναμονή ολοκληρωσης εξωτερικών εργασιων 22 ημέρες, υπογραφές και σύνδεση ρεύματος 8 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 45 ημέρες.

Στην Πάτρα η υποβολή αίτησης  θέλει 10 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης 5ημέρες, η αναμονή ολοκληρωσης εξωτερικών εργασιων 30 ημέρες, υπογραφες και σύνδεση ρεύματος 4 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 49 ημέρες.

Στην Αθήνα η υποβολή αίτησης  θέλει μόλις 2 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης 12 ημέρες, η αναμονή ολοκληρωσης εξωτερικών εργασιων 33 ημέρες, υπογραφές και σύνδεση ρεύματος 4 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 51 ημέρες.

Στη Λάρισα  η υποβολή αίτησης  θέλει 14 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης 4 ημέρες, η αναμονή ολοκληρωσης εξωτερικών εργασιών 30 ημέρες, υπογραφές και σύνδεση ρεύματος 6 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 54 ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη που έχει τη χειρότερη επίδοση, η υποβολή αίτησης  θέλει 5 ημέρες, η επιθεώρηση και αναμονή εκτίμησης 7 ημέρες, η αναμονή ολοκλήρωσης εξωτερικών εργασιών 65 ημέρες, υπογραφές και σύνδεση ρεύματος 6 ημέρες. Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 83 ημέρες.

«Η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα. Οι άνισες επιδόσεις μεταξύ των πόλεων υποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για καλύτερα αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα», σχολίασε για την έκθεση ο Arup Banerji, περιφερειακός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Οι έξι πόλεις που αξιολογήθηκαν στην έκθεση έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία, το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επιτύχει γενικότερη βελτίωση, εφόσον οι πόλεις μάθουν η μια από την άλλη και εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές» δήλωσε η Rita Ramalho, επικεφαλής του Τμήματος Παγκόσμιων Δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εκπόνησε την έκθεση.

Μπορούν επίσης να αντληθούν συμπεράσματα από τις πόλεις που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες προκλήσεις.

 

έκδοση οικοδομικών αδειών

 

Τελευταίοι στην έκδοση οικοδομικών αδειών

Όσον αφορά στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας (dealing construction permits όπως αναφέρεται στην έκδοση) το Ηράκλειο έρχεται τελευταίο και καταϊδρωμένο στην 6η θέση με σκορ μόλις 63.99. Εδώ την καλύτερη επίδοση έχει η Λάρισα με σκορ 70.85 και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με σκορ 70.13, η Αθήνα με 69.53, η Πάτρα 4η με 69.09 και η Αλεξανρούπολη στην προτελευταία θέση με σκορ 66.03.

 

Ηλεκτροδότηση

Προτελευταίοι στην ηλεκτροδότηση

Η ηλεκτροδότηση (όπως αναφέρεται στην έκθεση getting electricity) των ακινήτων βρίσκει το Ηράκλειο στην 5η και προτελευταία θέση με σκορ 82.70. Η πρωτιά στον δείκτη αυτό ανήκει στην Πάτρα με 88.71, ακολουθεί στη 2η θέση η Αλεξανδρούπολη με 85.42, η Αθήνα με 84.74 στην 3η θέση, η Λάρισα με 84.44 στην 4η θέση και η Θεσσαλονίκη με σκορ 81.29 στην 6η και τελευταία θέση.

 

 

Ουραγοί στην καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Η καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (registering property όπως αναφέρεται στην έκθεση) επεφύλασσε για το Ηρακλειο ακόμα μια τελευταία θέση. σΗ πόλη μας βρέθηκε στην 6η θέση με σκορ 36.69, με τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί στην 5η και σκορ 44.68, στην 3η θέση με το ίδιο σκορ 46.86 βρίσκονται η Αθήνα και η Αλεξανδρούπολη και στη 2η Λάρισα με 47.09. Η πρωτιά εδώ ανήκει στην Πάτρα με σκορ 47.77.

 

Προτελευταίοι στην εκτέλεση συμβάσεων

Όσον αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων (όπως αναφέρεται στην έκθεση enforcing contract) το Ηράκλειο βρέθηκε στην 5η και προτελευταία θέση με σκορ 50.94. Η πρωτιά σ’ αυτόν τον τομέα ανήκει στη Θεσσαλονίκη με σκορ 57.83.

Στην 2η θέση είναι η Λάρισα με 55.38, ακολουθεί στη 3η θέση η Αλεξανδρούπολη με σκορ 52.65, στην 4η θέση η Πάτρα με 51.32 και στην 6η η Αθήνα με 48.11.

Ενδεικτικό σύμφωνα με την έρευνα ειναι ότι για την καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Ηράκλειο απαιτούνται 134 ημέρες, δηλ. πάνω από 3 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη οι μέρες είναι 130, στην Αλεξανρούπολη 33, στην Λάρισα 31, στην Αθήνα 26 και στην Πάτρα μόλις 24.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει