ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η απόδοση των μέτρων θα κρίνει τη δημοσιονομική πορεία του 2020

119

Καθήλωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στασιμότητα στην κατανάλωση και στην επένδυση, καθώς και απουσία μηχανισμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακρόπνοη αναπτυξιακή πορεία διαπιστώνει η ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Tο Ινστιτούτο εξετάζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 επισημαίνει ότι μεταξύ 2008 και 2018 το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4.770 ευρώ, ενώ η κατά κεφαλήν πραγματική κατανάλωση μειώθηκε κατά 3.300 ευρώ.

Θετικό κρίνεται το εύρημα ότι το β’ τρίμηνο του 2019 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ξεπέρασε την κατανάλωσή τους, έπειτα από μια μακρά περίοδο αρνητικών αποταμιεύσεων.

Ωστόσο παρά τα υπερπλεονάσματα η διατήρηση τη χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας παραμένει αβέβαιη. Στο πλαίσιο αυτό, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2020 θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την απόδοση των νέων φορολογικών και άλλων μέτρων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει