Έρχονται αλλαγές στην Παιδεία

271

Η ΑΔΙΠ φεύγει η ΕΘΑΑΕ έρχεται, με το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και παρουσίασε την περασμένη Τρίτη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση στις αρχές του νέου έτους.

Προβλέπεται η ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και η δημιουργία ευέλικτου και ευπροσάρμοστου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Πλέον, συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης των ΑΕΙ θα εξαρτάται από την αξιολόγηση.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας των 37 Τμημάτων ΑΕΙ που ιδρύθηκαν από τον τέως υπουργό το 2018 και το 2019 και που πρόκειται να λειτουργήσουν από το 2020 και έπειτα, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και να γνωμοδοτήσει η ΕΘΑΑΕ επί αυτών.

«Είναι αδιανόητο να ιδρύονται πανεπιστημιακά τμήματα με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής» σημείωσε η υπουργός, κ. Κεραμέως. Υπενθυμίζεται πως έξι από αυτά αφορούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, η νέα ΑΔΙΠ θα γνωμοδοτήσει  για τη χορήγηση  Ιntegrated master στα πενταετή τμήματα των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, ΕΛΜΕΠΑ, Πελοποννήσου και Διεθνούς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Πρόκειται για τα εξής Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

 

Ίδρυση ΕΘΑΑΕ

Οι αρμοδιότητες της ΕΘΑΑΕ ενισχύονται στα τρία ακόλουθα πεδία: στρατηγικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση και αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ θα εισηγείται στον υπουργό το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την  ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση πανεπιστημίων, σχολών, τμημάτων, την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης στα ΑΕΙ, την κατανομή 20% της χρηματοδότησης αυτής μέσω αξιολόγησης, τις προγραμματικές συμφωνίες Υπουργείου και ΑΕΙ.

Το  Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου, αξιολογεί τις ερευνητικές μονάδες εντός ΑΕΙ, πιστοποιεί την ποιότητα    των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ,    των προγραμμάτων σπουδών (εκ των προτέρων για τα μελλοντικά και εκ των υστέρων για τα ήδη ιδρυθέντα).   Διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρατηγική διεθνοποίησης, ισότητα των φύλων, πρόσβαση ΑμεΑ).

Παρελθόν η γραφειο- κρατία των ΕΛΚΕ

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει πως «απελευθερώνουμε την έρευνα, σταματάμε την απώλεια ερευνητικών πόρων». Με το νέο  νομοθετικό  πλαίσιο, επιδιώκεται η αποφυγή των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου πλαισίου και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει