Απέχουν οι δικηγόροι για το δικαστικό ένσημο

169

Απέχουν σήμερα από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κρήτης διαμαρτυρόμενοι αφενός για την επαναφορά της επιβολής του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αφετέρου για το έγγραφο που θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, υπογεγραμμένο από τον διάδικο, διαφορετικά θα απορρίπτεται η διαδικασία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για την σημερινή αποχή, εκφράζει  την έντονη αντίθεση και αντίδραση των δικηγόρων στη διάταξη του άρθρου 42 του ήδη ψηφισθέντος Ν. 4640/2019, που επιβάλλει εκ νέου δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καταλαμβάνοντας και τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου υπερασπίζεται το συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη και ειδικά του οικονομικά ασθενέστερου στην απρόσκοπτη από οικονομικά εμπόδια προσφυγή στη Δικαιοσύνη, το οποίο συστηματικά καταστρατηγείται με μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, όπως η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές αμοιβές και η επιβολή νέων τελών και παραβόλων  ή η αύξηση των ήδη υπαρχόντων.

Κατά την ημέρα της αποχής συνεδριάζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπου μεταξύ των υπό συζήτηση θεμάτων είναι και η επιβολή του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος αναμένει την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για να εξετάσει την περαιτέρω πορεία, σε συμπόρευση με τους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει