Μήνυμα Βαρδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

132

Μήνυμα, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στέλνει ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν κάποιας μορφής αναπηρία σωματική, νοητική ή ψυχική. Στην Ελλάδα το 10% του γενικού πληθυσμού έχει κάποιου είδους αναπηρία.

Η ποιότητα της Δημοκρατίας μιας πολιτείας αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Κάθε κράτος δικαίου οφείλει να θέτει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ένταξης όλων των ατόμων σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής, γεγονός που δύναται να επιτευχθεί με συγκεκριμένους τρόπους, πρώτα, απ’ όλα με τη στάση του καθενός από εμάς, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απαλλαγμένη από κάθε μορφή ρατσισμού, υποτίμησης ή διαχωρισμού και έπειτα με τη θεσμοθέτηση μέτρων από την πλευρά της πολιτείας, τα οποία να διασφαλίζουν τόσο την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της ζωής, όσο και να αμβλύνουν τις δυσκολίες της διαφορετικότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2017, έγιναν μεγάλα και σωστά βήματα, αφού μέσω της ενσωμάτωσης στην  ελληνική νομοθεσία των οδηγιών του ΟΗΕ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων, με σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Ένα νομοσχέδιο – σταθμός,  με το οποίο θεσπίστηκαν  δράσεις ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων στο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ηλεκτρονικό, διοικητικό).

Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, την ιστορική αυτή στιγμή που η εμβάθυνση των δικαιωμάτων θα κατοχυρωνόταν και συνταγματικά, μέσω της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, ηλικίας, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα,  υπήρξε μια δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, αφού η πρόταση αυτή δεν έτυχε αποδοχής της σημερινής κυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα γεγονός αξιακής οπισθοχώρησης, η μη ψήφιση του Άρθρου 5, παράγραφος 2, του ελληνικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται την προστασία όλων όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διακρίσεις».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει