Περιφέρεια Κρήτης και κλιματική αλλαγή

301

Τις καλές πρακτικές για την «στρατηγική στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα για το ρόλο, τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις στις πολιτικές της ευρωπαϊκής συνοχής» παρουσίασε η Περιφέρεια Κρήτης, στην πανευρωπαϊκή δράση «RadioAgora» που οργάνωσε η ΕΡΤ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Γ. Αλεξάκης παρουσίασε δύο ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφενός στον τομέα των καλλιεργειών, αφετέρου, στις επιδράσεις στην επιχειρηματικότητα στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη, ενώ αναφέρθηκε και σε ερευνητικές δράσεις των επιστημονικών ιδρυμάτων της Κρήτης και άλλων φορέων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα θα πρέπει να ενισχυθεί και να τελεί υπό ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα που θα ενσωματώνει τον στόχο της εδαφικής συνοχής, καθώς και  την ανάγκη για  ισχυρές περιφερειακές στρατηγικές για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αναφέρθηκε δε στις προσπάθειες δικτύωσης των ευρωπαϊκών περιφερειών για τον σκοπό αυτό με πρωτοβουλίες της Συνέλευσης των Παράκτιων Περιφερειών CPMR.

Στη δημοσιογραφική εκπομπή συμμετείχε επίσης η Κατερίνα Βλασάκη, προϊσταμένη Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, παρουσιάζοντας την καλή πρακτική της Περιφέρειας μέσω της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο ROAD-CSR για την ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει