Τι προτείνει ο ΣΕΔΗΚ για το κρητικό λάδι

376

Μια σειρά από δράσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών στην ελαιοπαραγωγή, προτείνει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.

Με υπόμνημα του που αποστέλλεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και προς όλους τους συναρμόδιους φορείς και βουλευτές, ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι πρέπει να προχωρήσουν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, εφόσον υπάρχει πρόθεση για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο των προτάσεων που καταθέτει ο Σύνδεσμος των Ελαιοκομικών Δήμων, εντάσσει μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, την έγκαιρη υλοποίηση του πρώτου γενικού ψεκασμού, την έγκαιρη πρόσληψη του εποπτικού προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση της βιολογίας και κυκλοφορίας του δάκου, από ερευνητικά ινστιτούτα.

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης προτείνει παράλληλα τη δημιουργία ενός νέου ειδικού φορέα, που θα έχει την επιστημονική, διοικητική και οικονομική ευθύνη, στο πλαίσιο του παλαιού «Ταμείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής».

«Ο φορέας αυτός θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, να έχει  κεντρική και περιφερειακή διάρθρωση με έδρες στις  Περιφέρειες  και παραρτήματα στις Περιφερειακές Ενότητες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο υπόμνημα, όπου και προστίθεται:

«Οπωσδήποτε ο φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται με τις Κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) των Περιφερικών Ενοτήτων,  καθώς και με τα Ιδρύματα Έρευνας και Κέντρα Προστασίας Φυτών κάθε περιοχής  τα οποία μπορούν να ενεργούν δοκιμές νέων φαρμάκων, συσκευών,  οργάνων και υλικών   δακοκτονίας, εκπαιδεύσεις προσωπικού αλλά και διατήρηση δικτύων παρακολούθησης του εντόμου κατά όλη την διάρκεια του έτους».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των θέσεων του, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, προτείνει:

«Η χρηματοδότηση  πρέπει να καταστεί  επαρκής  κάθε χρόνο σε κάθε περιοχή  ανάλογα με τις  κλιματικές και άλλες συνθήκες. Οι ψεκασμοί  δεν μπορεί να καθορίζονται με βάση λογιστικά άλλα  με βάση επιστημονικά κριτήρια, ανάλογα με τα δεδομένα της  εξέλιξης του εντόμου.

– Η καταβολή των  εισφορών  των παραγωγών πρέπει να  αναθεωρηθεί. Ορθό είναι να γίνεται με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων δέντρων  και να  καταβάλλεται από τις επιδοτήσεις ώστε  να είναι εξασφαλισμένη.

– Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως και να καθοριστούν νέοι κανόνες για την εφαρμογή της μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες αγρονομικές και  εργασιακές  συνθήκες που επικρατούν στις ελαιοκομικές περιοχές.

– Ο 1ος γενικός ψεκασμός πρέπει να γίνεται έγκαιρα  ανάλογα με την πρωιμότητα της χρονιάς σε κάθε περιοχή  και να εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους ανεξαιρέτως τους ελαιώνες ακόμη εκείνων  σε δύσβατες περιοχές με εξέταση ακόμη και   της  χρήσης  drones εάν εξασφαλιστεί η οικολογική τους καταλληλότητα.

– Το εποπτικό προσωπικό πρέπει να  προσλαμβάνεται έγκαιρα για 8 μήνες από τέλη Απριλίου -αρχές Μαΐου ώστε  να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται  πλήρως στις συνθήκες της περιοχής που θα εργαστεί.

-Τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα πρέπει να επιλέγονται  αφού ελεγχθεί  στην πράξη  με πειραματικές δοκιμές η αποτελεσματικότητα τους,   από αρμόδια ιδρύματα όπως γινόταν και στο παρελθόν.

-Η  βιολογία και κυκλοφορία του εντόμου πρέπει να παρακολουθείται όλο τον χρόνο (ακόμη και τον χειμώνα) από τα υπάρχοντα ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα προστασίας φυτών με δίκτυα παγίδων άλλα και ρίψεις επισκόπησης (sondage) και να εκδίδεται  δελτίο πορείας του εντόμου όπως γίνεται  και με άλλες  φυτονόσους.

Έτσι, θα υπάρχει  ενημέρωση των υπηρεσιών  εφαρμογής  για την  εποπτεία και αξιολόγηση των  δεδομένων δικτύων  παγίδων που εγκαθίσταται από το σύστημα.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει