Μέσω τεχνολογίας το… νεράκι

329

Η  χρήση ευφυών τεχνολογιών, που ανοίγει το δρόμο για τη μείωση των απωλειών νερού, -ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζητούμενο στις μέρες μας-, αποτελεί το κεντρικό θέμα της ανοικτής ημερίδας που οργανώνει το ΙΤΕ την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με τις ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Tα δύο έργα έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση δικτύων υδροδότησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση αφανών διαρροών στο δίκτυο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα υδροδότησης χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού.

Το φαινόμενο αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Κρήτη, στις οποίες παρατηρείται έντονη λειψυδρία καθώς και υψηλό κόστος αφαλάτωσης. Οι καινοτόμες τεχνολογίες των ευφυών δικτύων νερού έρχονται να ενισχύσουν αυτούς τους οργανισμούς, στην προσπάθειά τους για μείωση των απωλειών νερού, αλλά και τη βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.

Στην ημερίδα, οι ομιλητές θα εστιάσουν σε δράσεις  των οργανισμών διαχείρισης και διανομής νερού αναφορικά με τη χρήση ευφυών τεχνολογιών στη διαχείριση δικτύων υδροδότησης και την εξοικονόμηση νερού, και θα  παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες ευφυών δικτύων νερού και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ.

Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από τις ΔΕΥΑ στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου τους, τη μείωση απωλειών νερού και του κόστους του μη-τιμολογημένου νερού, μέσω της μείωσης του χρόνου ανίχνευσης διαρροών, της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, και της αποτελεσματικότερης ρύθμισης της πίεσης στις διάφορες ζώνες του δικτύου.

Στα δύο έργα συμμετέχουν από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει