Συμπαράσταση για την παράταση συμβάσεων

132

Το Ενιαίο Σωματείο Εργαζόμενων του πρώην Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης και νυν 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης δηλώνει για μία ακόμη φορά τη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα για παράταση των συμβάσεων καθώς και στη χθεσινή κινητοποίηση των εργαζόμενων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους  μέσω των ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στους δημόσιους φορείς υγείας, καθώς και στους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου τομέα.

“Είμαστε αντίθετοι” τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, “με την απαράδεκτη μείωση του προσωπικού, η οποία θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με την απόλυση των συγκεκριμένων συναδέλφων, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Τα κενά που θα δημιουργηθούν με τη λήξη των συμβάσεων των συναδέλφων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσαναπλήρωτων κενών στους εν λόγω φορείς”.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει