Πράξεις στο υπομέτρο «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

246

Η απόφαση ένταξης πράξεων στο υπομέτρο «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η απόφαση εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το έτος 2019.

Στόχος του μέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται 241 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 3.374.000 ευρώ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει