Ημερίδα για το sea4all

333

Ημερίδα για το πρόγραμμα  sea4all πραγματοποιείται σήμερα στις 8.30 το πρωί στο αμφιθέατρο “Γιώργος Λιάνης” του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το “sea4all -Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση ΤΠΕ” είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ ΚΑ201 που έφερε κοντά επτά εταίρους από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) για ένα διάστημα δυο χρόνων (2017 – 2019) με σκοπό τη διαμόρφωση αυτής ακριβώς της ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα μέλη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές – εκπαιδευτικούς – γονείς) με τη βοήθεια καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων και  εργαλείων ΤΠΕ.

Τα εργαλεία αυτά θα παρουσιαστούν σήμερα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ερευνητικών και  εκπαιδευτικών φορέων που τα σχεδίασαν, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων φορέων σχετικών με την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ως συντονιστικός φορέας,  η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κάρντιφ, το Πανεπιστήμιο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Παιδαγωγική Επιθεώρηση Αράντ) σχεδίασαν και υλοποίησαν:

  • ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι (sea4allseriousgame), το οποίο προωθεί ποικίλες δεξιότητες, ενισχύει και δίνει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους για ανάπτυξη υπεύθυνης οικολογικής συμπεριφοράς, μέσω σεναρίων βασισμένων σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες που εμπεριέχουν παράλληλα και μια παιδαγωγική προσέγγιση.
  • μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), η οποία υποστηρίζει ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον και δίνει πρόσβαση σε πακέτα εκπαιδευτικού υλικού, επιτρέποντας την κοινή χρήση, επαναχρησιμοποίηση και επέκταση του υλικού ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης πρόσβασης. Το περιεχόμενο προέρχεται κυρίως από τα αποτελέσματα της μελέτης για τις τεχνολογικές εξελίξεις στη θαλάσσια ρύπανση καθώς και θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
  • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών (sea4alltrainingcurriculum) το οποίο βασίζεται στον συνδυασμό τριών μοντέλων επαγγελματικής εξέλιξης: το μοντέλο ανάπτυξης συνεργατικών πόρων και προσαρμογής, το μοντέλο έρευνας δράσης και το μοντέλο ολόκληρου του συστήματος, προκειμένου να παρέχει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους ποικίλες ευκαιρίες για εσωτερικές (στο σχολείο) και εξωτερικές δραστηριότητες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παράκτιες περιοχές κλπ). Κατά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο ικανοτήτων των εκπαιδευτικών του ESD προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο θέμα του έργου.
  • έναν παιδαγωγικό οδηγό (sea4allPedagogicalHandbook) με τίτλο : “10 παιδαγωγικές προτάσεις πλοήγησης στη θάλασσα του sea4all” που αποτελεί ένα πλήρες και άμεσα αξιοποιήσιμο εκπαιδευτικό υλικό στην σχολική τάξη, με εμπλουτισμένες και καινοτόμες μεθοδολογικές προτάσεις.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει