Η νέα επιτροπή εξετάσεων ελληνομάθειας

147

Ανασυγκροτήθηκε, με απόφαση που υπέγραψε η υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, η  Επιτροπή για την εξέταση των υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών που έχουν πτυχίο ισότιμο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και στερούνται απολυτηρίου ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ως εξής:

1) Κουμπάρου Χρυσάνθη, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένη στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως πρόεδρος.

2) Νέζη Μαρία, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένη στο 1oΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλος.

3) Λινάρδος Νικόλαος, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένος στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλος.

Αναπληρωτές:

1) Καλογρίδου – Κολυβά Μαργαρίτα συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένη στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

2) Γατσωτής Παναγιώτης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένος στο 1oΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

3) Μποζίνης Νικόλαος, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, τοποθετημένο στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει