Υψηλού επιπέδου οι φυσικοθεραπείες στο Βενιζέλειο

1,176

Το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών στους ασθενείς αποδεικνύει μια σημαντική πιστοποίηση του φυσικοθεραπευτηρίου του Βενιζελείου, μια πιστοποίηση που δεν έχει κανένα άλλο φυσικοθεραπευτήριο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ανακοίνωση, μετά την επιτυχή αρχική πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 όλων των τμημάτων της Τεχνικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, του Κέντρου Αίματος, του Φαρμακείου, του τμήματος Πληροφορικής, του γραφείου ΕΣΠΑ και του γραφείου Ποιότητας, τη συνέχεια έδωσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ.

Πρόκειται για την επιτυχημένη, με πολλά εύσημα και καινοτομίες, πιστοποίηση του κατά το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς, αλλά και την πιστοποίηση του κατά το διεθνές επίσης πρότυπο ΕΝ 15224:2017, εξειδικευμένο για υπηρεσίες υγείας (το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό).

Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του τμήματος, είναι πολύ σημαντικές, αφενός γιατί εξειδικεύονται στην υγεία και αφετέρου γιατί αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει