“…Μαζί μαθαίνουμε διπλά…”!

166

«Μαθαίνω, μαθαίνεις, αλλά μαζί μαθαίνουμε διπλά» (Ilearn, youlearnbuttogetherwedoublelearn) είναι ο τίτλος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην Κρήτη από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώρες Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία με συντονίστρια χώρα την Ισπανία. Οι εργασίες του προγράμματος, με διάρκεια υλοποίησης δύο έτη, αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ενδυναμώνουν τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης του Gardnerμέσα σε συνεργατικό περιβάλλον μάθησης.

Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στο 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου δάσκαλοι και μαθητές υποδέχθηκαν τους επισκέπτες μας με αγαθά της κρητικής γης και παραδοσιακούς χορούς.

Η συνάντηση είχε διπλό στόχο, την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τα διαδικτυακά εργαλεία και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος / παρουσίασης των πεπραγμένων.

 Η πέμπτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Η πέμπτη συνάντηση του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει το 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, έγινε στο Ηράκλειο

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν:

α) Το «Βιβλίο των Δράσεων» (BookofActivitiesfortheMultipleIntelligence) που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη των 8 τύπων νοημοσύνης

β) Το «Βιβλίο των Παραδοσιακών Παιχνιδιών» (BookofTraditionalGames) όπου παρουσιάζονται επιλεγμένα, παραδοσιακά παιχνίδια κάθε χώρας

δ) Το ηλεκτρονικό περιοδικό για τη διάχυση των δράσεων που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές

ε) Οι κοινές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τους εορτασμούς (π.χ. «Ημέρα Erasmus+», «Ολυμπιακή Ημέρα» κτλ) που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία

στ) Η τελική αξιολόγηση κάθε χώρας ως προς:

  • την εφαρμογή της στοχοθεσίας του προγράμματος (ενδυνάμωση του εκπ/κού ρόλου του δασκάλου, ένταξη του συνόλου των μαθητών, ανάπτυξη όλων των τύπων νοημοσύνης κάθε μαθητή, εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής μεθόδου)
  • την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εφαρμογής (συνεργατική μάθηση και θεωρία πολλαπλών τύπων νοημοσύνης)
  • την παραγωγή υλικών και την οργάνωση των μέσων για την επίτευξη των στόχων (εκπ/κό υλικό / οδηγός των δράσεων, πλατφόρμες / μέσα δικτύωσης-επικοινωνίας)
  • την ενδυνάμωση του παιδευτικού χαρακτήρα αλλά και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκπ/κοί δεσμεύθηκαν από κοινού στη συνέχιση της εφαρμογής των μεθόδων και των παραχθέντων υλικών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μετά τη λήξη του προγράμματος.

«Εκτός από τις εργασίες αξιολόγησης και την επιμορφωτική συνάντηση, η επίσκεψη των εταίρων μας πλαισιώθηκε με ποικίλες δραστηριότητες.

Επισκεφτήκαμε την Κνωσό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και άλλα μνημεία της πόλης κατά την περιήγηση εντός αλλά και επί των τειχών της Ενετικής Περιόδου. Πραγματοποιήσαμε εκδρομές στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να επισκεφτούμε σημαντικά ιστορικά μνημεία.

Αποχαιρετήσαμε τους ομότιμούς μας που αναχώρησαν ικανοποιημένοι από την επίτευξη των βασικών στόχων της συνάντησης και συνάμα πλήρεις συναισθημάτων από την παραμονή τους στο νησί μας.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού, ευρωπαϊκού «ταξιδιού», ευχηθήκαμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα οφέλη της συνεργασίας μας και αν η ζωή μας το επιτρέψει, να έχουμε την τύχη τα μονοπάτια μας να διασταυρωθούν ξανά», αναφέρει η  συντονιστική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ «Ilearn, youlearnbuttogetherwedoublelearn» του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει