ΖΩΗ… ΠΑΤΙΝΙ: Από τη μια κατάσχεσεις, από την άλλη νέες προμήθειες

422

Από τη μία τα συνεργεία της Τροχαίας προχθές το πρωί μάζευαν τα πατίνια από το κέντρο της πόλης και από την άλλη την επόμενη μέρα οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται  ξεφόρτωναν νέες ποσότητες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στο μεταξύ χθες ανακοίνωσε και επισήμως το Λιμεναρχείο ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των πατινιών στη χερσαία ζώνη δεδομένης της έλλειψης θεσμοθετημένου πλαισίου  κυκλοφορίας τους.

Όπως προκύπτει, ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ο πρώτος που προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, φοβούμενος τα χειρότερα, μετά την καταγραφή των πρώτων ατυχημάτων, αλλά και επικίνδυνων ελιγμών που σημειώνονταν από νεαρά παιδιά σε κατηφορικούς δρόμους, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Είναι φανερό ότι η χρήση των πατινιών απαιτεί αυτοέλεγχο αλλά και ένα θεσμικό πλαίσιο με κανόνες και όρια διότι σε αντίθεση περίπτωση οι συνέπειες είναι προφανείς. Στη Λότζια πάντως τονίζουν ότι η προσέγγισή τους είναι να αντιμετωπίζεται αφοριστικά η χρήση των πατινιών.

Όμως κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη σε ένα πιθανό ατύχημα και στη βάση αυτή, μετά από διευρυμένη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της χρήσης τους μέχρι να καλυφθεί το θεσμικό υπόβαθρο για την κυκλοφορία τους.

Σε αυτό το πνεύμα χθες το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε και επισήμως ότι απαγορεύει την κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων πατινιών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ηρακλείου, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτή χώρους, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών του λιμένα και την αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένης της έλλειψης θεσμοθετημένων προϋποθέσεων χρήσης και κυκλοφορίας του εν λόγω μέσου.

Επισημαίνεται ότι οι παραβάτες της προαναφερθείσας απόφασης, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την ίδια στιγμή αναμένεται να συνεχιστούν και από την Τροχαία οι απομακρύνσεις των πατινιών, καθώς η υπηρεσία έχει δεχτεί παράπονα σε σχέση με τη χρήση τους και τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων.

Η σχετική απόφαση στηρίζεται στο άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά στην «πρoσωρινή ή διαρκή κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πατίνια ορίζονται ως σταθερά αντικείμενα που παρεμποδίζουν και θα χρεωθούν και τα πρόστιμα που ο νόμος ορίζει.

Ωστόσο όλες οι πλευρές φαίνεται ότι επισημαίνουν πως είναι η ανάγκη ο συλλογικός διάλογος να συνεχιστεί, αφού είναι κοινή συνείδηση όχι η ακύρωση του μέσου αλλά η διαμόρφωση ενός ορθολογικού και ασφαλούς πλαισίου χρήσης του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει