Πώς κατακτούνται οι ουρανοί;

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

340

Αυτοί που με σιγουριά διεκδικούν τους ουρανούς, τους διακρίνει η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Αυτή την πίστη που μας άφησε ο Χριστός φεύγοντας από τη γη.

Την πίστη λοιπόν αυτή, θα πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να την περιφρουρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Η πίστη του Χριστού μας η Αγία, είναι σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Ιδιου, ένας αδαπάνητος και ανεκτίμητος «μαργαρίτης».

Μέγας Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Είναι το Σώμα Του και το Αίμα Του. «Μαργαρίτες» επίσης καλούνται και τα Αγια Δόγματα της πίστεώς μας. Είπεν ο Κύριος: «Μη πετάτε τα άγια στα σκυλιά. Μη βάζετε τους μαργαρίτες μπροστά στους χοίρους. Θα τους πατήσουν με τα πόδαι τους και μετά θα γυρίσουν και θα μας ξεσχίσουν!».  (Ματθ. Ζ’ 6).

Προσοχή λοιπόν, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας καθιστά. Υπεύθυνους. Γιατί ο Κύριος εδώ δεν ομιλεί για σκυλιά και χοίρους. Αλλά εννοεί «σκυλιά και χοίρους» τους ψευδοδιδασκάλους και ψευδοπροφήτες. Εννοεί ανθρώπους διεφθαρμένους, καταφρονητές των Αγίων. Θεομπαίχτες, αιρετικους.

Σε άλλο σημείο ο Απ. Παύλος τους ονομάζει «λύκους βαρείς» (Πραξ. Κ-29) μήπως ο Κύριος δεν μας λέει το ίδιο πράγμα; “Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε είσι λύκοι αρπαγές” (Ματθ. ζ’ 15-16).

Αδελφοί μου. Ενα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι: “Τάγια” είναι για τους Αγίους, για τους πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς. “Τα άγια τοις αγίοις” βροντοφωνάζει η Εκκλησία μας δια του ιερέως!

Διαφορετικά, εάν δεν προσέξουμε, αυτοί οι άνθρωποι θα τα πατήσουν με τα ακάθαρτα πόδια τους και μετά θα γυρίσουν και θα μας ξεσχίσουν! Μήπως αυτά που μας λέει ο Κύριος στις μέρες μας δεν τα έχουμε δει; Ανθρωποι με ακάθαρτα πόδια να ποδοπατούν τα ιερά και τα όσια. Τον Τίμιο Σταυρό, τις Άγιες Εικόνες μας, την Σημαία μας!

Προσοχή λοιπόν. Η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας είναι η μόνη ελπίδα του κόσμου. Για να μην χαρακτηρισθούμε από ορισμένους επικριτές, φανατικοί, υπενθυμίζω το Άγιο “Φως” που παίρνει μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης από τον Πανάγιο Τάφο.

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: Διάβασα τις θρησκείες όλου του κόσμου, μα σαν την Ορθοδοξία μας δεν βρήκα πουθενά. Αυτή είναι μια αδιασάλευτη αλήθεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει στ’ αυτιά μας πάντα ν’ αντηχούν τα λόγια του Κυρίου μας: “Ου λήψη το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω” (Εξοδ. κ’’ 7). Αγαπώ και πιστεύω τον Θεό, σημαίνει περιφρουρώ ως καλός και άγρυπνος στρατιώτης τα Άγια Δόγματα της πίστεέως μας, τον Χριστό, τον πολύτιμο “Μαργαρίτη”

 

Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει